Jak se v Adaptě slaví Vánoce

Jak se v Adaptě slaví Vánoce

Vánoční besídka s muzikálem a významnými hosty, tak vítá nadcházející svátky odlehčovací služba Oblastní charity Jihlava Adapta. Přečtěte si celý článek. 

Vánoční besídka pro uživatele a rodiče proběhla minulý týden v Divadelním klubu Horáckého divadla. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat Simoně Kudrnové – provozovatelce klubu, která nám již třetím rokem zdarma půjčuje tento skvělý prostor.

V rámci odpoledního programu zahráli uživatelé společně s pracovníky Adapty muzikál: "Jmenuje se I cesta může mít svůj cíl, který sklidil velký úspěch. Na tento muzikál se naši uživatelé připravovali nejenom nacvičováním své herecké role, ale sami si i vyráběli kulisy", vysvětluje Jana Nagyová, vedoucí odlehčovací služby Adapta. 

V úvodu Vánoční besídky mohli přítomní shlédnout prezentaci činností našich uživatelů za rok 2017. Čestnými hosty našeho vánočního setkání byli Yvonna Horská a Beno Trávníček. Přispěli k příjemné vánoční atmosféře krásnými koledami, které nám zazpívali za doprovodu kytary.   

Odlehčovací služba Adapta, kterou provozuje Oblastní charita Jihlava, poskytuje podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.