Vysočina fest šlape pro Charitu

Přijďte za námi na Vysočina FEST 2018 a pomozte nám šlapat. Jedno z oranžových kol skupiny ČEZ bude v sobotu 7.7. od 14:30 šlapat pro ošetřovatelky Oblastní charity Jihlava. Peníze, které vyšlapeme, použijeme na nákup auto, protože naše sestřičky potkáte nejen v Jihlavě a okolí, ale také v Polné, Telči, v Lukách nad Jihlavou,Kamenici u Jihlavy, Janštejně, Nové Říši i v Kosteleci u Jihlavy. Průměrný počet výkonů na jednu sestru na den je cca 20.

Místo: Vysočina fest Jihlava
Termín: 7. 7. 2018, 14:30 — 7. 7. 2018, 20:30
Kategorie: Akce pro veřejnost

nadace_CEZ_kolo banner _475x220Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. Služba je celodenní včetně sobot, nedělí a svátků. Věk klientů je 0 – 100 let.


Sestřičky mohou pacientům pomoci s
- aplikací infuzí, injekcí, parenterální výživy včetně aplikace do portů
- převazy a ošetření pooperačních, chronických ran
- ošetření stomií, permanentních katetrů u žen
- odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
- ošetřovatelská rehabilitace, měření a kontrola fyziologických funkcí
- ostatní ošetřovatelské výkony dle ordinace praktického lékaře

Rádi bychom dar využili na nákup auta pro sestřičky z ošetřovatelské služby Oblastní charity Jihlava. Průměrný počet výkonů na jednu sestru na den je cca 20 výkonů. Naše sestřičky potkáte nejen v Jihlavě a okolí, ale také v Polné, Telči, v Lukách nad Jihlavou,Kamenici u Jihlavy, Janštejně, Nové Říši i v Kosteleci u Jihlavy.

Máme 23 zdravotních sester a náš vozový park činí 19 osobních automobilů. Průměrné stáří vozového parku je 6 let. Aktuálně potřebujeme obměnit celkem 5 aut.

Dar od ČEZu dokryjeme z dalších zdrojů jako je Tříkrálová sbírka, veřejná sbírka nebo výnosy fundraisingu.