Závěrečná odborná konference tříletého projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“

Oblastní charita Jihlava a partneři: Statutární město Jihlava, Střední škola stavební Jihlava a MŠ Mozaika Jihlava Vás srdečně zvou na závěrečnou odbornou konferenci tříletého projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

Místo: Jihlava - Hotel Gustav Mahler
Termín: 5. 6. 2019, 08:00 — 5. 6. 2019, 17:00
Kategorie: Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Kdy: 5. 6. 2019
Kde: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

Program:
8:00 – 8:20 prezence účastníků

8:20 – 8:35 Zahájení
Bc. Daniel Škarka (uvolněný člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí) Ing. Hana Fexová (ředitelka Oblastní charity Jihlava)

8:35 – 10:15 Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě (spolupráce různých aktérů v inkluzivním vzdělávání – výstupy)
 Mgr. Jarmila Bučková (MŠ Mozaika Jihlava) předškolní vzdělávání
 PhDr. Pavel Toman (Střední škola stavební Jihlava)
 Mgr. Pavlína Kolářová (Oblastní charita Jihlava) neformální předškolní kluby Klubíčko a Klíček, Terénní programy SOVY
 Bc. Daniel Škarka (Statutární město Jihlava) vize do budoucna

10:15 – 10:35 Přestávka

10:35 – 12:15 Inkluzivní vzdělávání
 Mgr. Jan Korda (MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí 6, Praha 8) „Smysluplná škola, inkluzivní program Férová škola“
 Bc. David Tišer (pedagog, lektor, překladatel) „Vzdělávání romských dětí“
 Zástupce za organizaci Romea, o.p.s. „Romská stipendia“

12:15 – 13:00 Přestávka

13:00 – 14:00 Příklady nejlepší praxe
 Mgr. Jan Korda (MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8)
 Mgr. Libor Fasora (OZS Jihlava)
 Mgr. Zdeněk Wohlhöfner (ZŠ Seifertova Jihlava)

 Mgr. Naděžda Grznárová (Logopedie – specifika v řeči předškolních dětí z klubů)
 Terénní programy SOVY (Oblastní charita Jihlava)

14:00 – 15:30 Praktické workshopy
 Pedagogická intervence – podpora žáků se znevýhodněním ve vzdělávání:
DiS. Jana Lejdarová (MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8)
 Ochutnávka metody Persona Dolls:
Bc. Monika Nikodýmová (MŠ Mozaika, zástupce ředitele na pracovišti MŠ Dvořákova 11) – Panenky s osobností, metoda podporující rovný přístup ve vzdělání
 Sociokulturní specifika ve vzdělávání romských dětí:
 Bc. David Tišer (pedagog, lektor, překladatel a ředitel společnosti ARA ART, z.s.)

15:30 – 17:00 Výměna zkušeností z praxe
Konferencí provází: MgA. Jakub Deml
V průběhu konference zajištěno občerstvení. Účastníci obdrží Potvrzení o účasti na vzdělávací akci.