logo barka

články o Bárce

Najdete nás na Facebooku

 

 

Bárka - domácí hospic Jihlava

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely. Chceme pít svůj čaj, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.


Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne.

Naším cílem je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých a podpořit jejich blízké v tomto náročném období.


Poslání služby

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

Název zařízenílodka__more__zapad_slunce__

Bárka - domácí hospic Jihlava

 

Vedoucí zařízení

Jana Sochorová

Kontakty

Polenská 1, Jihlava (https://mapy.cz/s/2I3V7

mobil: 739 389 254
e-mail: 58AkOce93hEy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M, ZaCjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Provozní doba kancelářeDSC_0003

PO, ST         9 - 14 hod.

ÚT, ČT, PÁ   9 - 11:30

Intervence je možná dle domluvy na čísle 736 523 676. 

Zásady

Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jednotlivce. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Cíl

Naším cílem je umožnit těžce nemocným, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči, neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Formy poskytování sociálních služeb:

terénní


Co nabízíme našim pacientům?

  • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života.
  • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení,na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta.
  • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Komu?

Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a

  • o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
  • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • kteří souhlasí s péčí multidisciplinárního týmu DHP Bárka
  • kteří mají trvalé bydliště v okrese Jihlava

Služba je hrazená 60 Kč / den součástí poplatku je možnost zapůjčení potřebných pomůcek a 24ti hodinová dostupnost zdravotní sestry a lékaře. Bárka má smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto návštěvy zdravotní sestry, i lékaře jsou pro naše klienty zdarma.

V případě zájmu o péči nás kontaktujte na telefonu 739 389 254, nebo emailu dhp@jihlava.charita.cz. Pokud Vám telefon nebereme, jsme v terénu, napište prosím SMS. Budeme Vás kontaktovat.


Bárka zajišťuje

Bárka podporuje pečujícíDSC_0080

Výchozím předpokladem pro poskytovánní domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o umírajícího.

Pro pozůstalé Bárka pořádá 2x do roka setkání s názvem Den vzpomínek.

 

Půjčování pomůcek

Bárka může zapůjčit kompenzační pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné v domácím prostředí. V rámci péče naši klienti pomůcky nehradí. 

 

Dobrovolnictví v Bárce

Součástí našeho týmu jsou dobrovolníci. Vypomáhají s péčí o nemocné, poskytují odlehčení rodině a zapojují se do práce a aktivit Bárky podle jejich možností a schopností.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na dhp.jihlava@charita.cz, nebo
na tel. 739 389 254.

 

Knihovna Bárky

V sídle DH Bárka je možné si zapůjčit odbornou i jinou literaturu s tématem hospicové péče.

 

Jak podpořit Bárku

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit Bárku jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Díky Vám je péče o nevyléčitelně nemocné konfortnější a profesionálnější. 


Dárcovství  

 

 

Užitečné odkazy

více informací o hospicové péči v ČR najdete na těchto odkazech:
www.umirani.cz
www.hospice.cz
http://www.paliativnimedicina.cz/

další odkazy pro pečující:
www.pecujici.cz
http://www.jakpecovat.cz/
www.mpsv.cz

 

podporují nás:

SWISS_Cntrb_LOGO_BILE

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

kraj vysočina

 


Fotogalerie Bárky