Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava

články o Bárce

Najdete nás na Facebooku

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely. Chceme pít svůj čaj, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.


Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne.

Naším cílem je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých a podpořit jejich blízké v tomto náročném období.


Poslání služby

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

 

Název zařízení

Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava

Vedoucí zařízení:

Jana Sochorová

Kontakty

Polenská 1, Jihlava (https://mapy.cz/s/2I3V7

telefon: 567 563 671
mobil: 739 389 254
e-mail: 58AkOce93hEy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M, ZaCjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

 

Zásady

Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jednotlivce. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Cíl

Naším cílem je umožnit těžce nemocným, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči, neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Formy poskytování sociálních služeb:

terénní


Co nabízíme?

  • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
  • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení,na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
  • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení

Komu?

Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a

  • o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
  • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • kteří souhlasí s péčí multidisciplinárního týmu DHP Bárka
  • kteří mají trvalé bydliště v okrese Jihlava

Bárka má smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto návštěvy zdravotní sestry, i lékaře jsou pro naše klienty zdarma. Stejně tak může nemocný i pečující využít bezplatného sociálního poradenství, psychoterapeutické podpory a podpory duchovní.

V případě zájmu o péči nás kontaktujte na telefonu 739 389 254, nebo emailu dhp@jihlava.charita.cz. Pokud Vám telefon nebereme, jsme v terénu, napište prosím SMS. Budeme Vás kontaktovat.


Bárka zajišťuje

 Tým Bárky

Jana Sochorová, koordinátorka

Vladimíra Paulová, zdravotní sestra

Bc. Markéta Brestovská, zdravotní sestra

Veronika Blažková, zdravotní sestra

Tereza Karbanová, zdravotní sestra (nyní na rodičovské dovolené)

Terezie Málková, pracovník v sociálních službách

Kateřina Peňázová, pracovník v sociálních službách

 

MUDr. Petr Jaša, lékař

dobrovolníci

 

Bárka podporuje pečující

Výchozím předpokladem pro poskytovánní domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o umírajícího.

Pro pozůstalé Bárka pořádá 2x do roka setkání s názvem Den vzpomínek v sídle domácí hospicové péče.

 

Půjčování pomůcek

Bárka může zapůjčit kompenzační pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné v domácím prostředí. Seznam pomůcek a ceny za půjčení

 

Dobrovolnictví v Bárce

Součástí našeho týmu jsou dobrovolníci. Vypomáhají s péčí o nemocné, poskytují odlehčení rodině a zapojují se do práce a aktivit Bárky podle jejich možností a schopností.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na dhp.jihlava@charita.cz, nebo
na tel. 739 389 254.

 

Knihovna Bárky

V sídle DHP Bárka je možné si zapůjčit odbornou i jinou literaturu s tématem hospicové péče.
Seznam knih

 

 

Akce Bárky pro veřejnost

Mezi každoroční akce pro veřejnost patří Koláč pro Bárku - viz fotogalerie - podzimní prodávání koláčů na Masarykově náměstí v Jihlavě se záměrem podpory fungování domácí hospicové péče.

Veřejnost se tam může zapojit do přímé podpory hospicové služby. Zakoupením koláče přispějete
např. na nákup pomůcek pro nemocné.

Pořádáme také kulturní a osvětové akce pro veřejnost. 

 


 

Leták o službě ke stažení

                     

 


 

Jak podpořit Bárku

Bližší informace o podpoře formou
dárcovství  

 

 

 

Užitečné odkazy

více informací o hospicové péči v ČR najdete na těchto odkazech:
www.umirani.cz
www.hospice.cz
http://www.paliativnimedicina.cz/

další odkazy pro pečující:
www.pecujici.cz
http://www.jakpecovat.cz/
www.mpsv.cz

 

podporují nás:

SWISS_Cntrb_LOGO_BILE

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 


Fotogalerie Bárky