zpět na web Bárky

Odlehčovací služby

 • Terezie Málková - odlehčovací asistentkapomoc rodině v péči o nemocného – v hygieně a péči o domácnost
 • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (seznam pomůcek a ceny za půjčení)
 • zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka
 • podpora nemocného a rodiny
 • pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma
 • sociálně-právní poradenství (telefonicky i osobně)
 • zajištění psychologické podpory a duchovních potřeb pro těžce nemocného či jeho rodinu
 • popis úkonů nabídnutých služeb

Konkrétnější nabídka odlehčovacích služeb a ceník je k dispozici v sídle DHP Bárka, nebo nás zkontaktujte.


Základní sociální poradenství

 • pomoc a podpora v orientaci se v nové životní situaci nemocného a jeho rodiny
 • poskytnutí informací o službách a možnostech zmírnění obtížné situace rodiny
 • orientace ve finanční podpoře nemocnému a pečujícím
 • poskytnutí informací o nabídce psychosociálních služeb v regionu
 • pomoc při vyřizování sociálně-právních náležitostí vyplývajících z nové životní situace
 • pomoc při řešení životních krizí
 • podpora starajících se členů rodiny v péči o sebe samé
 • nabídka respitní péče v regionu
 • pomoc pozůstalým v návratu do běžného života

 

Doprovázení

 • přijetí a poskytnutí pevné opory pro klienta a ty kdo se cítí zasaženi odcházením blízkého člověka
 • úsilí o podporu každodenní pohody umírajícího - hledání a pomoc při plnění jeho přání
 • vztah založený na naslouchání a důvěře