zpět na web Bárky

Péče lékaře a zdravotních sester v Bárce

 

Službu zajišťují registrované zdravotní sestry školené v paliativní medicíně.

Ošetřovatelská péče je poskytována dle indikace lékaře na sjednané adrese bydliště klienta a je hrazena z pojištění klienta v délce 3 hodiny denně. Zdravotní péči sestry vykonávají ve spolupráci s lékařem hospicové péče Bárka, který dle potřeby navštěvuje pacienty. Výkon služby je v místě bydliště klienta.

Na ni navazuje telefonická pohotovost sestry konající službu s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu a s dojezdovou vzdáleností 60 min od zavolání. Po domluvě je možné zajistit telefonickou konzultaci s lékařem.

 Vladimíra Paulová - zdravotní sestraTereza Karbanová - zdravotní sestra

Poskytované služby:

 • pravidelný kontakt se sestrou školenou v paliativní medicíně
 • nepřetržitá možnost konzultace akutního stavu se sestrou z hospicového týmu
 • konzultace s lékařem
 • psychická podpora rodiny
 • pomoc při odstranění či tlumení bolesti a tišení dalších doprovodných příznaků konečných stadií života
 • aplikace injekcí
 • péče o správnou výživu a hydrataci nemocného
 • kontinuální podávání analgetik dávkovači
 • aplikace infuze
 • ošetřování stomií
 • zajištění výživy (aplikace do PEG)
 • převazy ran
 • zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka
 • pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma
 • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (seznam pomůcek)