Ošetřovatelská služba Jihlava

články o ošetřovatelské službě

veřejná sbírka na nákup automobilu pro tuto službu

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. 


Kontaktyzdrav.sestra Martina Dvořáková pacientce aplikuje speciální výživu

vedoucí: Alena Hawerlandová

tel: 567 563 675, mobil: 736 523 637

email: WerxRW.7d.EvR.8gc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava

 


Co je náplní naší práce

 • profesionální ošetřovatelské služby, poskytované kvalifikovanými zdravotními sestrami, které jsou oprávněny k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
 • spolupráce s ošetřujícími lékaři
 • spolupráce s rodinou uživatele
 • celoživotní profesní vzdělávání zdravotních sester

                         

Pro koho ji děláme

 • senioři
 • osoby s dlouhodobými zdravotními problémy
 • rodiny a osoby blízké
 • působíme v celém regionu činnosti Oblastní charity Jihlava   

 

 • Charitní ošetřovatelská služba umožňuje dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově.

 • Domácí zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním.

 • Zdravotní péči poskytují registrované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou.

 

Místa naší působnosti 

Jihlava, Telč, Nová Říše, Polná, Kamenice, Luka nad Jihlavou, Kostelec nad Jihlavou, Janštejn a jejich spádové oblasti.

 

Smluvní zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • Pojišťovna ministerstva vnitra
 • Oborová zdravotní pojišťovna

 

Poskytované služby

 • Aplikace inzulínů, injekcí
 • Aplikace infuzí, parenterální výživy včetně aplikace do portů
 • Odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
 • Ošetření stomií
 • Ošetření permanentních katetrů
 • Převazy a ošetření pooperačních, chronických ran
 • Provádění asistované peritoneální dialýzy
 • Měření a kontrola fyziologických funkcí
 • Ošetřovatelská rehabilitace
 • Péče o diabetiky, edukační činnost
 • Péče o pacienty v terminálním stavu
 • Další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře
 • Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - ceník 2019           

zdravotní sestřičky Charitní ošetřovatelské služby