Charitní pečovatelská služba

články o pečovatelských službách

Posláním charitních pečovatelských služeb je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby,
v domácnostech uživatelů.