Kontakty

Sportovní 500, 394 03 Horní Cerekev foto - stáří

ukaž na mapě

 

Vedoucí služby 

Bc. Rostislav Šlechta, vedoucí služby 

~hFDZcb7c5FvV1.lW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Telefon vedoucí služby: 703 404 361

 

Kontakt na pečovatelky

Telefon pečovatelek: 703 404 362DSC_0028

YaCCO6ej9bpo83a_c7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Karla Hašková, Ivana Váňová, Božena Válková

 

Provozní doba 

Po - Pá  7:00 - 15:30

 

 

Kdo jsme

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba v Registru poskytovatelů sociálních služeb, pod registračním číslem 411 5450 . Služba vznikla v roce 2018 a je poskytována ve dvou domech s pečovatelskou službou, jejichž vlastníkem je Město Horní Cerekev a dále pak v domácnostech uživatelů z Horní Cerekve a místních částí, ale také uživatelům z okolních obcí (viz. Cílová skupina).

Poslání Charitní pečovatelské služby Horní Cerekev

Posláním Charitní pečovatelské služby Horní Cerekev je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Podporujeme samostatný život seniorů v jejich domovech v Horní Cerekvi a jejím okolí, přihlížíme k míře jejich soběstačnosti a vycházíme ze zvyků seniorů, rodinných a osobních možností uživatelů. Poskytujeme takové služby, které dopomáhají udržovat a zlepšovat kvalitu života ve vlastním prostředí.

Cílem služby je uživatel, který:

 • žije ve vlastním prostředí,
 • žije způsobem života, na který je zvyklý
 • má zajištěnou pomoc v oblastech, které zvládá obtížně nebo je nezvládá vůbec.

Cílová skupina – pro koho je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně znevýhodnění lidé. Jednotlivé činnosti služby poskytujeme lidem z Horní Cerekve, jejích místních částí – Hříběcí, Chrástov, Těšenov a Turovka a spádových oblastí – Nová Buková, Černov, Horní Ves, Švábov, Bělá a Bezděčín..

Zásady poskytování sociální služby

 • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů – personál respektuje důstojnost, soukromí i vůli uživatelů. Personál zná veškerá práva uživatelů a ty dodržuje (viz. Informace pro uživatele – pravidla poskytování služby).
 • Respektování rozhodnutí uživatelů - uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které činnosti, v jakém rozsahu a četnosti je budou využívat.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně, kde hlavním předpokladem je respekt k uživateli jako jedinečné bytosti, kdy hledáme uživatelovy vnitřní zdroje a silné stránky.
 • Poskytování služby přizpůsobujeme potřebám uživatele – poskytování jednotlivých úkonů služby lze rozšířit, ale i zúžit, dle stavu a potřeb uživatele tak, abychom zbytečně nevytvářeli závislost uživatele na sociálních službách.
 • Rozvoj schopností a dovedností – rozvoji schopností a dovedností napomáháme nabízením kompenzačních pomůcek, dopomocí při úkonech, které uživatel obtížně zvládá a hledáním možností, jak uživatele do zajištění jeho potřeby co nejvíce zapojit.
 • Profesionalita - personál se kontinuálně vzdělává a ví, jak s uživateli komunikovat, aby zjistil, jaké jsou jeho potřeby a přání. Pracovníci CHPS Horní Cerekev jsou seznámeni s Etickým kodexem Charity a svou komunikací, přístupem a postoji tento kodex naplňují.

Úhrady za služby a informace pro uživatele služby ke stažení

Informace pro uživatele – pravidla poskytování služby

Nabídka činností a úhrad za služby

 

Poskytované služby

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla, pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při úkonech péče o vlastní tělo
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
 • dovoz nebo donáška stravy
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti, např. luxování, umytí podlahy
 • velký úklid, např. mytí oken, sezónní úklid
 • donáška vody
 • běžné pochůzky, např. MěÚ, lékař, pošta
 • běžný nákup
 • mimořádný nákup (nákup ošacení, nákup vybavení domácnosti
 • praní a žehlení
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení dospělých k lékaři, do střediska osobní hygieny, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • dovoz uživatele k lékaři, na poštu, do střediska osobní hygieny

EKONOMICKÉ ČINNOSTI

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek (toaletní židle, chodítko, invalidní vozík, hrazda k lůžku, nástavec na WC)

DALŠÍ ČINNOSTI

 • základní sociální poradenství, např. jak získat sociální sociální dávky, informacích o navazujících sociálních službách apod.
 • aktivizace uživatelů – setkávání s ostatními seniory obce při různých příležitostech (např. vánoční besídky) a výročích (narozeniny, svátky)
 • spirituální péče – návštěva duchovního

Máte zájem o službu, potřebujete poradit?

Můžete se obrátit na vedoucího pečovatelské služby nebo pracovnice služby v Horní Cerekvi.

Jak o službu požádat?

O zavedení pečovatelské služby může osoba požádat ústně i písemně, s pomocí rodinného příslušníka, sociální pracovnice, obecního úřadu, lékaře, souseda apod.

S ohledem na zdravotní stav zájemce dohodneme místo a termín osobní schůzky. Zájemce je při schůzce seznámen s nabídkou služeb a jejími pravidly, s cenami služby, právy a povinnostmi souvisejícími s poskytováním služby. Zájemce se může rozhodnout které služby bude využívat a jak často.

Služba je poskytována pouze se souhlasem uživatele.

Služby jsou poskytovány na základě písemné SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.

ŽADATEL, KTERÝ MÁ ZÁJEM O BYDLENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, JEDNÁ SE ZÁSTUPCI OBCE.

(www.hornicerekev.cz)

 Domy s pečovatelskou službou v Horní Cerekvi

Město Horní Cerekev (www.hornicerekev.cz) je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou v Rybniční a Sportovní ulici.

Dům s pečovatelskou službou v Rybniční ulici je jednopatrový a některé byty mají vlastní lodžii a garáž. Je zde celkem 15 bytů vybavených kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vlastní koupelnou a WC. V domě je společenská místnost, kde se mohou setkávat obyvatelé domu. Nachází se zde také technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Horní Cerekev, prádelna a sušárna. Některé byty mají vlastní sklep.

Dům s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici je dvoupatrový, má bezbariérový přístup a má výtah. V tomto domě se nachází 16 bytů rovněž vybavených kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vlastní koupelnou a WC. Nachází se zde také kancelář a technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Horní Cerekev, prádelna se sušárnou, koupelna.

Každý měsíc v předem určený den oba domy s pečovatelskou službou navštěvuje pedikérka.

Ostatní vybavení bytu si zajistí nájemník sám. Nájemní smlouvu na byty uzavírá s nájemníky obec podle postupu při podávání žádosti do DPS