Charitní pečovatelská služba Kostelec

články o pečovatelských službách

  fotogalerie pečovatelské služby


Vedoucí zařízení

Bc. Eva Rosová, 736 523 632

Pečovatelka
Markéta Němcová, 730 571 166

Pečovatelka
Lucie Kinská, 734 435 185

 

Kontakt

Kostelec 101, 588 61 Kostelec u Jihlavy ukaž na mapě

Telefon 730 571 166,
e-mail chps.kostelec@jihlava.charita.cz

 

Provozní doba služby

Po - Pá 6.30 - 15.00, s přestávkou 12.30-13.00


 

Charitní pečovatelská služba v Kostelci

poskytuje pečovatelské služby od 1. 1. 2005. Osvědčila se jako jedna z kvalitních možností péče o seniory a lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil potřebných pro zajištění péče o vlastní osobu, o chod své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci 101, kde mohou uživatelé využít střediska osobní hygieny a formou terénní péče v domácnostech uživatelů v obcích Kostelec, Dolní Cerekev, Rohozná, Dušejov, Nový Hojkov, Cejle, Dvorce, Jiřín, Spělov, Hubenov, Nový Hubenov, Boršov a Mirošov.

 

Obec Kostelec

se nachází ve vzdálenosti 10 km od Jihlavy směrem na Telč. Zázemí pro poskytování pečovatelských služeb a bytové jednotky pro uživatele najdete v přízemí nově zrekonstruované budovy, která původně sloužila jako sklad civilní obrany.

Provozní místnosti CHPS se nacházejí v pronajmutých prostorách obce Kostelec u Jihlavy č.p.101, v objektu se nachází 7 bytových jednotek 1+0, všechny mají samostatné sociální zařízení, vybavené jsou kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří a vestavěnou skříní.

Jedna bytová jednotka je určená do užívání imobilního občana.

 

Jak o službu požádat

O zavedení pečovatelské služby může osoba požádat ústně i písemně, nebo s pomocí rodinného příslušníka, sociální pracovnice, obecního úřadu, lékaře, souseda atd. K poskytování pečovatelské služby je nezbytný souhlas uživatele. S dalším postupem při zavedení péče bude zájemce seznámen vedoucí služby nebo pověřeným pracovníkem.

Zájemce o službu může vedoucí CHPS kontaktovat telefonicky, osobně nebo e-mailem. S ohledem na zdravotní stav zájemce dohodneme místo a termín osobní schůzky. Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a s jejími pravidly, s cenami služby, s právy a povinnostmi souvisejícími s poskytováním služby.

Služby jsou poskytovány na základě písemné SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.

Žadatel, který má zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou, jedná se zástupci obce.

   

 


 

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby Kostelec je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Podporovat důstojný život těchto lidí z Kostelce a jeho okolí v jejich domovech, zajištěním odborné a bezpečné pečovatelské služby poskytované ve vymezeném čase, s ohledem na jejich soběstačnost a možnosti služby.

Cíle služby


Cílem Charitní pečovatelské služby je poskytovat uživatelům služby, které jim umožní co nejdéle setrvat ve vlastním přirozeném prostředí. Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti a to formou pomoci v oblastech:

 • péče o vlastní osobu
 • osobní hygieny
 • zajištění stravy
 • zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociální poradenství

 

Cílová skupina

Služba je určena seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou alespoň částečně soběstační z Kostelce a jeho spádové oblasti, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, pro svůj vysoký věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení a potřebují pomoc při zabezpečení svých životních potřeb. Spádovou oblastí Kostelce se rozumí okolí cca 15 km.


Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržení práv uživatelů - pracovníci jednají v souladu s ustanovením Listiny základních práv a svobod.

 • Respektování rozhodnutí uživatelů - uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které služby jsou pro ně důležité, nebo do jaké míry službu využijí.

 • Individuální přístup - ke každému uživateli je přistupováno individuálně, snahou je udržovat soběstačnost a podporovat samostatnost uživatelů služeb. 

 • Podpora nezávislosti uživatele na službě - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, službu lze rozšířit, zúžit či ukončit dle stavu a potřeb uživatele.

 • Rozvoj schopností a dovedností - uživatelé se mohou zapojit do místní komunity a vyhledávat aktivity podle svých zájmů a schopností a mají také možnost se zapojit do společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.

 • Profesionalita - pracovníci se plánovaně a celoživotně vzdělávají a ví, jak pracovat s uživateli sociální služby.


Nabídka služeb

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- podávání jídla a pití

- oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

- prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí

- přesunu na lůžko nebo vozík

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- celková koupel

- ranní nebo večerní toaleta

- základní péče o nehty a vlasy

- použití WC

 • Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy

- dovoz a donáška obědů

- příprava jídla a pití

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti

- pochůzky, donáška léků

- běžné nákupy v místě CHPS

- nákupy ze vzdálenějších obchodů, velké nákupy

- praní a žehlení prádla

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovod uživatele např. k lékaři, na úřad, na instituce poskytující veřejné služby

 • Sociální poradenství

 

Fakultativní služby

 • dovoz uživatele autem k lékaři, na úřady

Ekonomická činnost

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Nabídka služeb a úhrady za služby