Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou

články o pečovatelských službách

fotogalerie pečovatelské služby


 

Vedoucí zařízení

Lenka Hofbauerová

Kontakty

Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou (CHPS Luka)
Nová 730, 588 22 Luka nad Jihlavou     ukaž na mapě 

e-mail: YaCCO-kcW7c-07.dWonhT65j4mnhTj 

telefon: 567 219 587

 

Personální složení

Vedoucí služby -
Mgr. Lenka Hofbauerová

Pracovníci v sociálních službách:

Pečovatelky 
Miroslava Blažková
Helena Široká
Marcela Kovandová

Pečovatelka, pedikérka
Ivana Vrzalová

Zdravotní sestra
Petra Pechová


Provozní doba

Po - Pá 6:30 - 15:00 hod. 


Popis služby

Charitní pečovatelská služba je sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §40, registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Poskytuje se na základě smlouvy mezi uživatelem sociálních služeb (dále uživatel) a poskytovatelem. Služba je hrazena uživatelem podle platné nabídky služeb a úhrady za služby.


Cílová skupina klientů

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři

Poskytované služby

Nabídka služeb a úhrady za služby

Informace pro uživatele  

 

Posláním naší služby

je podporovat seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním z Luka nad Jihlavou a blízkého okolí v možnosti co nejdéle setrvat v jejich domácím prostředí. Umožňujeme jim vést běžný život a snažíme se zamezit jejich vyloučení ze společnosti poskytováním individuální pečovatelské služby v pracovní dny ve vymezeném čase s ohledem na jejich soběstačnost a kapacitu služby.

Komu je služba určena - kdo může být naším uživatelem

- senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří mají alespoň částečně zachovalou soběstačnost a nacházejí se v nepříznivé životní situaci pro svůj věk, osamělost, chronickou nemoc nebo zdravotní postižení

 

Informace o poskytování služby

Služba je poskytována v Lukách nad Jihlavou přímo v Domě s pečovatelskou službou, který je zázemím pro CHPS. Jedná se o budovy na adrese Nová č. 730, 689
a 690. V městysi Luka a přilehlých obcích (Bítovčice, Puklice, Velký Beranov, Kozlov, Vysoké Studnice) ve všední dny.

 

Cíle služby

  • Podpora uživatelů při zajišťování jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb
  • Podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů v základních úkonech péče o vlastní osobu v takové míře, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí
  • Umožnit uživatelům zúčastnit se různých aktivit v oblasti kultury a zájmových činností a využívat veřejných služeb v místě bydliště.
  • Informovat uživatele o sociálních právech a výhodách a pomáhat jim při jejich realizaci
  • Spolupracovat s rodinami uživatelů při poskytování péče

 

Zásady poskytované služby


- Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů

  • zaměstnanci služby jsou si vědomi povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí a rozhodnutí uživatelů

- Individuální přístup

  • každému uživateli je služba poskytována individuálně, v závislosti na jeho potřebách a požadavcích

- Podpora uživatele v jeho nezávislosti na službě

  • při poskytování péče se klade důraz na rozvoj schopností a dovedností uživatele, které mu mohou pomoci zlepšit soběstačnost a podporují ho tak v nezávislosti na službě. Snažíme se u uživatelů podporovat pozitivní myšlení


Finanční zajištění služby

Provoz CHPS Luka je finančně zajišťován především z dotací Ministerstva, kraje, obcí a z vlastních zdrojů.

Tuto službu každoročně podporuje z výtěžku Prvomájových slavností občanské sdružení Kamarádi Balkánského ranče.


 

Dům s pečovatelskou službou


Dům s pečovatelskou službou je majetkem Městyse Luka nad Jihlavou. Správcem domu jsou Služby Luka s.r.o.

Součástí je společenská místnost, pedikúra, prádelna, sušárna, středisko hygieny, WC, invalidní WC, úklidová komora, sklad , výdejna jídla, klubovna, dílna, kaplička.

Poskytovatel služeb má k dispozici kancelář vedoucí, kancelář pečovatelek, šatnu a soc zařízení, kancelář pro zdravotní sestry a terapeutku.

 

Plocha pronajatých prostor poskytovateli služeb činí cca 340 m2.


 


Další informace 

 


Mezi nabízené a zprostředkované služby patří také návštěva kadeřnice a masérky přímo v DPS, promítání filmů a zapůjčení kompenzačních pomůcek. V případě zájmu, ze strany uživatelů provádíme také aktivizace, ve kterých využíváme různé techniky ergoterapie, arteterapie a také relaxační cvičení.
Postup při podávání žádosti do DPS
Formuláře Žádost do DPS a Vyjádření ošetřujícího lékaře jsou k vyzvednutí na středisku CHPS, na úřadu městyse Luka nebo jsou zde ke stažení:

Žádost o pronájem bytu

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Vyplněné tiskopisy se odevzdávají na úřad městyse. Podrobnosti viz Poučení.