Charitní pečovatelská služba Nová Říše

články o pečovatelských službách

 fotogalerie pečovatelské služby

 odcházení.jpgnaslouchání.jpg

Fotografie pořízené v Domě s pečovatelskou službou Nová Říše. Zaslány do fotosoutěže Můj svět, pořádané Charitou Opava.

 

Vedoucí zařízení

chps NRise (7)Marie Krajíčková

 

Kontakt   

U Kláštera 2, 588 65 Nová Říše  ukaž na mapě 

mobil pro kancelář 730 571 165

Email: 
marie.krajickova@jihlava.charita.cz
chps.novarise@jihlava.charita.cz


Personální složení

Koordinátor služby (vedoucí ) - Marie Krajíčková - mobil: 736 523 642
Pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) - Jiřina Hustáková, Božena Marešová 

 

Provozní doba

Pracovní dny 7,00 - 15,30 hod.

 


Popis služby

Charitní pečovatelská služba Nová Říše je sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40, registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pod registračním číslem 3906116.

Poskytuje služby  na základě smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Služba je hrazena uživatelem podle platné nabídky služeb a úhrady za služby. Provoz byl zahájen v listopadu 2004.

 

Terénní služba je poskytována v obci Nová Říše a v okolních obcích: Bohuslavice, Markvartice, Vystrčenovice, Dolní Vilímeč, Stará Říše, Červený Hrádek, Krasonice, Rozseč, Jindřichovice.

Ambulantní služby poskytujeme na středisku osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou.

Středisko charitní pečovatelské služby je v Domě s pečovatelskou službou v Nové Říši,  U kláštera 2, 588 65 Nová Říše

Pedikúra je poskytována na středisku osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou, v místnosti k tomu určené.

Zapůjčení zdravotnických pomůcek je předáváno osobně po domluvě v Domě s pečovatelskou službou.

 

Posláním Charitní pečovatelské služby v Nové Říši

je usnadnit život potřebným seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním v jejich domácím prostředí. Podporovat  důstojný život těchto lidí v Nové Říši a okolních obcích zajištěním odborné a bezpečné  pečovatelské služby ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby.

 

Služba je určena

chps NRise (9)pro seniory i a zdravotně znevýhodnění lidem v Nové Říši a jejím okolí, kteří jsou alespoň částečně soběstační. Nacházejí se v nepříznivé životní situaci, pro svůj vysoký věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní znevýhodnění a potřebují pomoc při zabezpečení  svých životních potřeb.

O poskytování služby může požádat, budoucí uživatel ústně, telefonicky i písemně sám, nebo jeho rodinný příslušník, sociální pracovnice, obecní úřad, nemocnice, lékař, soused a podobně.

Na základě této žádosti navštíví zájemce o službu v jeho domácnosti vedoucí CHPS, nebo jí pověřený pracovník a provede sociální šetření, které spočívá v rozhovoru pracovníka CHPS se zájemcem o službu. Společně probírají požadavky, očekávání a osobní cíle. Úkolem pracovníka je zjistit jaká je současná situace zájemce a nabídne mu možnosti řešení jeho potřeb, seznámí jej s nabídkou služeb, které CHPS poskytuje a s ceníkem služeb. Zájemce si může vybrat, jaké jednotlivé služby bude chtít využívat. Pracovník tyto požadavky posoudí a sdělí zájemci, na kolik jsou jeho požadavky reálné.
 

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito zásadami:

 • Dodržení práv uživatelů - pracovníci jednají v souladu s ustanovení Listiny základních práv a svobod.
 • Respektování rozhodnutí klientů - uživatelé si sami si rozhodují, které služby jsou pro ně důležité a do jaké míry je budou využívat. 
 • Individuální přístup - ke každému uživateli je přistupováno individuálně se snahou udržovat jeho soběstačnost a podporovat jeho samostatnost.
 • Podpora nezávislosti uživatele na službě - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, lze službu nejen rozšířit, ale i zúžit, podle současného stavu a potřeb uživatele.
 • Rozvoj schopností a dovedností - uživatelé se mohou podle svých zájmů a schopností zapojit do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.
 • Poskytovaní základního sociálního poradenství podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb;§ 37, které obsahuje informace o  poskytování sociálních služeb, informace o sociálních dávkách a informace o možnosti získat, případně si zapůjčit rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Profesionalita - pracovníci se plánovaně a celoživotně vzdělávají. Znají způsob komunikace, jak zjistit cíle a potřeby uživatelů.

 

Cílem naší služby je

- poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní co nejdéle setrvat ve svém vlastním přirozeném prostředí.

- podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti v základních úkonech:

 • péče o vlastní osobu
 • osobní hygieny
 • zajištění stravy
 • zajištěním chodu domácnosti
 • zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím 
 • nabídnout pomoc i rodinám pečujícím o svého rodinného člena, který má sníženou soběstačnost z důvodu stáří nebo nemoci
     


Poskytované služby

 • pomoc a pchps NRise (10)odpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • zajištění stravy odpovídající věku, racionální výživy a dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • příprava a podání jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup (např . týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
 • praní a žehlení osobního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovod k lékaři, na úřady
 • dovoz léků z lékárny
 • sociální poradenství, pomoc při komunikaci s úřady, informace o sociálních dávkách, zajištění formulářů.

Fakultativní činnost

 • dovoz k lékaři, na úřady v Nové Říši

Ekonomická činnost

 • pedikura
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek - cenik.pdf

Nabídka služeb a úhrady za služby

Žádost o přidělení bytu v DPS 

 Informace pro uživatele 2019.pdf


 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zázemí pro naši práci máme v Domě s pečovatelskou službou v Nové Říši Tento dům byl v naší obci realizován rozsáhlou rekonstrukcí části premonstrátského kláštera.

Majoritním vlastníkem domu je obec Nová Říše. Dům je v provozu od roku 2004, v domě je zřízeno  11 bytů, 3 byty jsou dvoupokojové z toho je  1 bezbariérový, ostatní byty jsou jednopokojové.

K základnímu vybavení každého bytu patří kuchyňská linka, sprcha a WC. Topení je ústřední na plyn.

Dále je v domě společenská místnost, středisko osobní hygieny, místnost pro výkon pedikúry. Přímo z domu je bezbariérový přístup do klášterní zahrady.

Společenská místnost slouží i široké veřejnosti.


 

 Odkazy: 

obec Nová Říše

NOKUS - Novoříšský kulturní spolek

Klášter premonstrátů v Nové Říši