Poslání, zásady a cíl služby

Poslání služby

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

Zásady

Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jednotlivce. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Cíl

Naším cílem je umožnit těžce nemocným, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči, neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Bárka podporuje pečující

Výchozím předpokladem pro poskytovánní domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o umírajícího.

Pro pozůstalé Bárka pořádá 2x do roka setkání s názvem Den vzpomínek.