Klubíčko pro rodiny s dětmi

OPZ_KV_barevne

 

 

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády má Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava uzavřen provoz služby - neposkytujeme předškolní klub skupinovou formou, udržujeme kontakt s klienty prostřednictvím sociálních sítí a telefonu, pomáháme s vyřizováním věcí na úřadě.

Děkujeme za pochopení!

 

 


Poskytujeme bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, s cílem zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti. Služba je poskytována ambulantní formou v podobě předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava
e-mail: klubicko@jihlava.charita.cz
Facebook: Klubíčko Jihlava
telefonní číslo: do klubu: 736 249 372
                           do terénu: 734 686 794
 
Kontakt na pracovníky
Michaela Makáňová, DiS. (sociální pracovník)
michaela.makanova@jihlava.charita.cz

Lucie Moravcová (pracovník v sociálních službách)
lucie.moravcova@jihlava.charita.cz
Karolina Kociánová (pracovník v sociálních službách)
karolina.kocianova@jihlava.charita.cz

Bc. Michaela Kulhánková, DiS. (vedoucí zařízení),
michaela.kulhankova@jihlava.charita.cz  

Provozní doba na klubu: PO – ČT 8:00-13:00 hod.
Provozní doba v terénu: PO – PÁ 8:00- 15:00 hod.
 

Co nabízíme

  • dopolední program pro předškolní děti Klubíčko
  • pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
  • zájmů a při obstarávání osobních záležitostí).
  • sociální práce s rodiči mimo předškolní klub (terén)
  • pracovně výchovná činnost s dospělými (řešení finanční a bytové situace rodiny, podpora při vedení domácnosti, dodržování hygienických návyků a zajištění zdravotní péče, doprovod při jednání na úřadech)
  • pomoc s listinami (sepisování žádostí, vypisování formulářů)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Máte zájem o naši službu, o více informací?

Jak se podává žádost?
Zájemce o službu si domluví schůzku s pracovníkem, kde se vyplní žádost. Zájemce o službu je vyrozuměn o výsledku do 3 pracovních dnů.
 
Co s sebou pro děti na klub?
svačinu na celý pobyt na klubu, bačkůrky, náhradní oblečení - tepláky, tričko apod., hrneček na čaj