Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády o zavřených školách má Centru primární prevence upraven provoz služby – preventivní programy na školách jsou dočasně pozastaveny.

Děkujeme za pochopení!

 

Poslání

Formou efektivní primární prevence přispíváme k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.

 

 

V případě zájmu o nabízené služby, kontaktujte vedoucí CPP Vrakbar. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců.

Kontakt

Kancelář
Jakubské nám. 2, Jihlava 586 01
Telefon: 736 523 660
E-mail: vrakbar@jihlava.charita.cz

Realizace programů
Sídliště U Pivovaru, Jihlava 58601

Vedoucí zařízení:
Mgr. Romana Kubů
romana.kubu@jihlava.charita.cz

Provozní doba:

Po – Čt   7:30 – 14:00 preventivní programy
Po – Pá  7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství

CPP Vrakbar se prioritně zaměřuje  

na realizaci programů specifické všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.

Cílem programu primární prevence je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Primární cílová skupina:

  • mladší žáci (8-12 let)
  • starší žáci (12-15 let)

Sekundární cílová skupina:

  • školní metodici prevence a ředitelé škol
  • třídní učitelé spolupracujících tříd
  • ostatní učitelé spolupracujících škol
  • rodiče dětí, které navštěvují Program PP

 

Naši donátoři v roce 2019