Osobní asistence a Šatník Dačice

 
články o službách v Dačicích

 

Služby poskytované v Dačicích Oblastní charitou Jihlava:

Vedoucí služby Osobní asistence a Šatník

Lenka Holcová

Email: 7.AuRW.g7-BFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys          

Mobil: 736 523 633

 

Adresa - Osobní asistence:

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice  ukaž na mapě

Adresa - Šatník:

Antonínská 15, 380 01 Dačice  ukaž na mapě

 

 


 

Osobní asistence Dačice

 

Kontakt

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice 
ukaž na mapě

vedoucí služby - Lenka Holcová

Email: lenka.holcova@jihlava.charita.cz     

Mobil: 736 523 633

Osobní asistence je terénní služba, která je definována Zákonem č.108/2006 Sb., § 39. Je poskytovaná osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Poslání

Posláním Osobní asistence Dačice je  individuálně pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům z Dačic a okolí překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, která je způsobena změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti, kteří uživatele podporují a provázejí ho v jeho přirozeném prostředí, pomáhají mu k soběstačnosti a podporují ho v zapojení  se do běžného života.

Cílem je

 • podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti,
 • rozvíjet nebo zachovávat schopnosti a dovednosti
 • podporovat snahy a aktivity uživatele – překonání osamělosti, společenské kontakty, realizace jejich zájmů a potřeb,
 • poskytovat uživatelům takové služby, které  jim umožní co nejdéle setrvat ve domácím prostředí, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči,
 • usnadnit přístup k lékařským a veřejným službám v obci – dovozem či doprovodem na tato místa,
 • zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách, jiných službách atd.,
 • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.

Cílová skupina

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům z Dačic a spádových obcí.

Služba není poskytována:

 • osobám, které  mají zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence,
 • osobám mladším šesti let,
 • osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
 • osobám, které ohrožují život svůj nebo zdraví pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, agresivního chování apod.)

 

ZÁSADY poskytování sociální služby

§  Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů - personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí. Jedná s uživatelem s respektem ke všem jeho lidským právům.

§  Respektování rozhodnutí uživatelů - uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které služby chtějí využívat.

§  Individuální přístup - ke každému uživateli je přistupováno individuálně s cílem udržovat a podporovat soběstačnost  a samostatnost. 

§  Podpora nezávislosti uživatele na službě - služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, lze službu nejen rozšířit, ale i zúžit, dle stavu a potřeb uživatele.

§  Rozvoj schopností a dovedností - uživatelé se mohou zapojit podle svých zájmů a schopností do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.

§  Profesionalita - odborný a profesionální přístup k uživateli. Pracovníci služby Osobní asistence dodržují Kodex Charity ČR.

Osobní asistence Dačice  vytváří při poskytování služby takové podmínky, aby osoby, kterým je služba určena, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Uživatelům je dán dostatečný prostor pro svobodné rozhodování, v případě potřeby mají možnost požádat pracovníka o pomoc či radu. Důležitá je tedy především možnost volby.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Provozní doba služby: Po - Pá: 7 - 18 hod. 

1. Základní činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.

 

2. Fakultativní služby

- doprava uživatele autem poskytovatele

Služba je poskytována za úhradu, dle platné NABÍDKY SLUŽEB A ÚHRADY ZA SLUŽBY, která je v souladu s Vyhláškou č.5052006 Sb.

 

Nabídka služeb a úhrada za služby Osobní asistence

Základní činnosti Osobní asistence

Informace pro uživatele - Vnitřní pravidla OA Dačice.pdf

 


 


 

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí osobní asistence osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky, která  může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři služby nebo na jiném  dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.

Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a úhradou za služby, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.

 

Tuto sociální službu podporují:

město Dačice        

    

 

 

 

 


ŠATNÍK

 

Kontakt

Antonínská 15, 380 01 Dačice  ukaž na mapě

vedoucí služby - Lenka Holcová

email: 7.AuRW.g7-BFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys

mobil: 736 523 633

 

Naším cílem je zejména naplňovat potřeby oblečení a textilu, které vznikají v různých situacích (sociálně potřební, lidé v akutní hmotné nouzi, včetně lidí, které postihla mimořádná situace, např. povodně, požár).

Provoz šatníku je zajištěn každý pracovní den od 7,30 do 12,00 hodin a první středu v měsíci do 17,00 hodin. Služby šatníku pomáhají lidem darovanými věcmi. Návštěvníci zde také mohou využít příjemného prostředí k odpočinku.

Díky třídění vybraných věcí, je v šatníku poskytnuta pomoc mnoha potřebným lidem z Dačic a okolí. Sběrem ošacení není zásobený jen místní šatník, ale i Sběr šatstva Oblastní charity Jihlava.

Zároveň je to služba občanům – možnost smysluplně darovat nepotřebný textil, obuv, nádobí, hračky.

Další možností, jak darovat ošacení šatníku mimo pracovní dobu je přistavěný kontejner. Věci odložené do tohoto kontejneru jsou tříděny v dačickém šatníku a mnohé tyto věci pomohly místním potřebným lidem.

 

Naším prostřednictvím můžete darovat:

 • ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) - nejvíce jsou potřeba zejména mikiny, trička, tepláky, spodní prádlo
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy, látky, vlnu, zbytky látek
 • péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
 • školní a sportovní potřeby, hračky
 • nenošenou, nepoškozenou obuv
 • kabelky, batohy, školní tašky
 • kožené i koženkové oblečení, bundy
 • nádobí skleněné, porcelánové, kovové, keramické; příbory, funkční domácí spotřebiče
 • knihy a časopisy

Provozní doba šatníku:

pondělí - pátek 7.30 – 12 hodin

Každou první středu v měsíci jsme pro vás v šatníku do 17 hodin.

 

Službu podporuje

         

 

 

 

 

        město Dačice


 

Další aktivity

Domovinka se  každý rok podílí na Tříkrálové sbírce v oblasti Dačic a okolí.


 

Fotogalerie o službách