Pomoc iráckým křesťanům

Pomoc iráckým křesťanům

Předáváme informaci o možnostech pomoci těmto lidem, kteří prchají před válkou. V Jihlavě jim pomáhá Multikulturní centrum Jihlava. Jsme s nimi ve spolupráci. Pokud máte zájem připojit se k pomoci, ozvěte se na kontakty, které jsou uvedeny na letáku. více informací

Vánoce s dary z Národní potravinové sbírky

Vánoce s dary z Národní potravinové sbírky

Vánoce jsou časem radosti nejen pro ty nejmenší. Dospělým přinesly sociální pracovníci z Terénních programů Sovy a Charitní pečovatelské služby v Nové Říši dárky v podobě potravinové pomoci. >>>

Dobroch roku 2015 – člověk, který dává druhému důvod žít

Dobroch roku 2015 – člověk, který dává druhému důvod žít

Oblastní charita Jihlava uspořádala již 11. ročník ocenění dobrovolníků. Letošním „Dobrochem“ se stal pan Jaroslav Honěk, který svou dobrovolnickou činnost vykonává při Centru pro rodinu Vysočina. >>>

Národní potravinová sbírka 2015 v jihlavském Tescu

Národní potravinová sbírka 2015 v jihlavském Tescu

Díky všem dárcům, kteří se v sobotu 21. listopadu zastavili v jihlavském Tescu u košíků Národní potravinové sbírky, se nashromáždilo krásných 1 362 kg potravin pro potřebné, o které se staráme. DĚKUJEME! >>>

Nové sociální služby pro seniory i mládež v Lukách nad Jihlavou

Nové sociální služby pro seniory i mládež v Lukách nad Jihlavou

Oblastní charita Jihlava bude od ledna 2016 poskytovat dvě sociální služby v zrekonstruovaných prostorách bývalé sýpky v Lukách nad Jihlavou. Jedná se o služby Denní stacionář Pohodář a Nízkoprahový klub Maják. >>>

Sbírka zimního ošacení na pomoc uprchlíkům

foto: archiv Diecézní charity Brno

V třídírně textilu při Oblastní charitě Jihlava je možno shromažďovat zimní ošacení na pomoc uprchlíkům.

Více informací

Den Charity 2015 ve fotografiích

Den Charity 2015 ve fotografiích

Přinášíme Vám foto z letošního Dne Charity v Jihlavě. Uživatelé služeb předvedli své umění, veřejnost byla seznámena se službami Charity a lidé se mohli symbolicky podílet na šíření dobra posíláním vzkazů "do světa" pomocí balónků. Završením akce byl koncert Campanuly. FOTOGALERIE

Den Charity v Jihlavě – uživatelé služeb na náměstí představí své umění

Den Charity v Jihlavě – uživatelé služeb na náměstí představí své umění

Oblastní charita Jihlava se u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charitativní činnosti opět připojuje k tradiční celorepublikové kampani - Den Charity. V Jihlavě bude akce probíhat ve čtvrtek 24. září. Letos je připraven pestrý program pro veřejnost. >>>

INFORMACE O POMOCI UPRCHLÍKŮM

INFORMACE O POMOCI UPRCHLÍKŮM

Materiální sbírka probíhá přímo v sídle Diecézní charity Brno, a v některých oblastních charitách. Diecézní charita Brno pomáhá v uprchlickém zařízení Zastávka u Brna a také vypravila auta s materiální pomocí do Maďarska, Srbska a Chorvatska. Je navázána spolupráce s místními Charitami. Výjezdní krizový tým z Blanska vyjíždí k nočním vlakům na nádraží v Břeclavi, kde poskytuje pomoc. Okamžitou pomoc (materiální pomoc) na našem území (Jihlavsko, Telčsko, Dačicko) zatím nevyhlašujeme. Situaci neustále monitorujeme a v případě změny a zjištění potřeby pomoci sbírku vyhlásíme – sledujte naše webové stránky a sociální sítě. DĚKUJEME

Týden sociálních služeb 2015 v Oblastní charitě Jihlava

Týden sociálních služeb 2015 v Oblastní charitě Jihlava

Služby Oblastní charity Jihlava zvou na dny otevřených dveří a další doprovodné aktivity v rámci letošního Týdne sociálních služeb. více informací