Červen na ZASTÁVce

Červen na ZASTÁVce

Čas kvapí a tak sotva co jsme se nadáli, uplynul další měsíc. Také v červnu jsme na ZASTÁVce nelenili a připravili si do programu několik atraktivních aktivit.

Program červenHned v pondělí 3. 6. jsme nejen s našimi klienty, ale i se zájemci z řad široké veřejnosti oslavili událost Dne dětí. V rámci tohoto dne na všechny zúčastněné čekala celá řada preventivních i zábavných soutěží. Za pomoci speciálních brýlí, které nám zapůjčili kolegové z NZDM Vrakbar, bylo možné vyzkoušet stavy, jež způsobuje užití alkoholu, marihuany či jiných drog. Absolvovat připravenou trasu ve stavu požití zmiňovaných látek, se stalo téměř pro všechny zapojené velmi náročným úkolem. Vyzkoušet bylo možné také to, jak funkční jsou naše chuťové buňky. Zájemcům o tuto aktivitu jsme zavázali oči a poté jsme jim dávali ochutnat vzorky základních a běžných surovin- zelenina, ovoce, masné výrobky atd. Některé z „ochutnávačů“ zarazilo, jak je obtížné, bez zapojení zrakového smyslu, rozpoznat základní chutě, se kterými se setkáváme den co den. Z dalších aktivit bylo připraveno tvoření z Fimo hmoty, či hraní pinpongu. Velmi si ceníme toho, že si do našeho zařízení tentokrát našlo cestu několik jedinců z veřejnosti. Věříme, že v podobném duchu budou probíhat i další z akcí určených i pro veřejnost a bude se nám tak dařit rozšiřovat povědomí o smyslu naší služby.

            Ve čtvrtek 13. 6. jsme po delší době do programu zařadili velice populární aktivitu v podobě hraní na X- boxu. Bohužel jsme se zrovna tento den na vlastní kůže přesvědčili o tom, že i když je člověk pán tvorstva, neporučí vodě, větru a v našem případě ani technice. Náš X-box si postavil hlavu a odmítl s námi spolupracovat. Zklamání některých klientů bylo patrné. Proto jsme zvolili náhradní program a vrhli se na turnaj v neméně oblíbeném kroketu. I při něm jsme si užili spoustu zábavy a navíc jsme volný čas strávili v aktivní podobě, což je jistě pozitivní. Milovníci hry na X- boxu se však nemusí obávat, až bude naše herní konzole opět plně použitelná, odpoledne s X- boxem do programu jistě zařadíme.

            Úterní odpoledne 18. 6. patřilo na ZASTÁVce všem vyznavačům kulinářského umění. Pustili jsme se totiž do přípravy tradičního buřtguláše. Tento recept jsme zvolili z několika důvodů- především z finanční nenáročnosti ohledně nezbytných surovin k jeho zhotovení. Klientům jsme chtěli ukázat, že je možné připravit kvalitní a chutný pokrm, který navíc není náročný na přípravu. Mile nás překvapilo zjištění, že se do přípravy buřtguláše zapojili všichni ze zúčastněných klientů. Odměnou za jejich zapojení do práce se stal plný hrnec výsledné pochoutky, po které se jen zaprášilo. O tom, jaké suroviny jsme k přípravě buřtguláše použili a jakými kulinářskými úkony jsme postupovali, se lze dočíst na facebookovém profilu OCHJ.

            Poslední z aktivit připadla na středu 26. 6. Tentokrát jsme se věnovali preventivnímu programu, pro který jsme se nechali inspirovat ve známé televizní soutěži AZ- kvíz. Pro klienty jsme připravili herní desku v podobě pyramidy o 28 polích. Cílem klientů bylo odpovídat na jednotlivé otázky z herního pole a díky správným odpovědím tak propojit všechny tři strany pyramidy. Soutěžní otázky se věnovaly základním preventivním tématům z oblastí drogové problematiky, sexuálního života, bezpečného silničního provozu, šikany a kyberšikany či rodinného prostředí. Potěšujícím zjištěním se pro nás stalo, že i s blížícím se nástupem letních prázdnin, nebyly mozkové soustavy našich klientů ve stavu spánku, naopak nám klienti prokázali to, že si udržují značný přehled v oboru preventivních témat.