Charita má 12 předškoláků, přeje jim hodně štěstí

Charita má 12 předškoláků, přeje jim hodně štěstí

Předškolní kluby při Oblastní charitě Jihlava, díky projektu Společně a úspěšně v Jihlavě, tento týden doprovodily dvanáct dětí do mateřských školek z toho deset školkou povinných.

 „Věnujeme se podpoře dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí nejen při nástupu do mateřských škol, ale také pracujeme s rodiči v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy a v navazujících částech projektu se snažíme, aby tyto děti zůstaly co nejdéle ve vzdělávacím procesu,“ vysvětluje Mgr. Pavlína Kolářová, supervizor inkluzivních přístupů.

„Některé děti i rodiče mají z přechodu do mateřské školy obavy, i proto jsou realizovány vzájemné návštěvy s mateřskými školami, aby děti poznaly prostředí i ostatní děti,“ říká o své práci Dana Pečínková, sociální pracovnice předškolního klubu. Po těchto návštěvách vypráví děti rodičům své především pozitivní zážitky „Mami, já půjdu do té velké školky a mají to tam moc hezký“ říká plná dojmů pětiletá Monča.

Unikátní tříletý projekt s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Realizátorem projektu je Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava a jeho partnery jsou Mateřská škola Mozaika Jihlava, která má celkem 17 pracovišť v Jihlavě, dále Statutární město Jihlava a Střední škola stavební Jihlava. Cílem projektu je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu.