Čistá Vysočina 2017 - budou uklízet i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Charity

Čistá Vysočina 2017 - budou uklízet i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Charity

Akce Čistá Vysočina se zúčastní opět i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Oblastní charity Jihlava. Budou uklízet v okolí sídla svých služeb. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují dětem a mládeži nebo romské komunitě. >>>

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava totiž není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby.

Čistá Vysočina 2016 - Erko Jihlava

„Do akce se zapojujeme již několik let. Záleží nám na tom, jak vypadá okolí Jakubského kostela. Jedná se o místo, kde naši uživatelé každý den prochází - místo, kde denně procházíme i my. Děti mají takto šanci lépe pochopit, jak je důležité udržovat naše okolí čisté a hlavně se podílet samy na jeho úklidu. V rámci akce s dětmi zároveň probereme třídění odpadů,“ řekla Zuzana Krčálová, sociální pracovnice z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava.

Potřetí se do akce zapojí Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí. „Do úklidu se zapojujeme již po několikáté. U našich uživatelů tak každoročně probouzíme dobrý pocit ze společně vykonané práce, která je užitečná jak pro ně samotné, tak i pro občany naší ulice,“ uvedla Tereza Meruňková, vedoucí této sociální služby.

Čistá Vysočina 2016 - Centrum U Větrníku

V oblasti mimo Jihlavu budou uklízet pracovníci s dětmi a mládeží z Terénních programů SOVY. „Akce se účastníme již druhým rokem. Zapojíme znovu děti z Chotěboře, kterým se minulý rok úklid líbil. Jsme tedy rádi, že můžeme v této aktivitě pokračovat a nadále rozvíjet jejich smysl pro komunitní aktivity,“ vysvětlila Eva Nováková, vedoucí terénních programů při jihlavské Charitě. „Pro děti je důležité vidět, jak může jejich okolí vypadat, když se všechny spojí a společným úsilím si jej samy uklidí. Vysvětlujeme jim i to, že jsou součástí celorepublikové akce a že ve stejný čaČistá Vysočina 2016 - TP Sovys uklízejí na jiných místech i další děti i dospělí,“ řekla dále Nováková.

Uklízet se bude poprvé také v okolí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč. „Chceme podpořit vytváření pozitivního obrazu ZASTÁVky v Telči a okolí. Zároveň jsme vybrali lokalitu, kde se v terénu nejvíce vyskytují naši klienti a přispívají k jejímu znečišťování a doufáme, že se tak budou snadněji motivovat. A nakonec – samotná práce  a její preventivní charakter. Obzvlášť ve spolupráci pracovníků a klientů,“ zdůvodnil zapojení se do akce Jiří Rezek, koordinátor telčského nízkoprahového zařízení ZASTÁVka.

Stejně tak se poprvé do úklidu zapojí i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava. „Lokality, které jsme vybrali pro úklid, jsou dvě. Sídliště U Pivovaru, kde sídlí naše zařízení a některými obyvateli nejsme vnímáni pozitivně. Tím se jim budeme snažit ukázat i pozitivní vliv služby na uživatele a okolí zařízení. Další lokalitou jsou Smetanovy sady, kde se v letních měsících hojně vyskytují naši uživatelé. Mimo jiné tam během července pořádáme akci pro širokou veřejnost ,Léto bez koruny´. Důvodem, proč jsme se rozhodli do akce zapojit, je podílení se uživatelů na úklidu a zvelebování prostranství, ve kterém tráví svůj volný čas a snaha o pozitivní náhled široké veřejnosti,“ uvedla Aneta Kučerová, koordinátorka Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava.