Den Charity - tanec, tvoření, měření tlaku a jazzový koncert, tak oslaví Charita své narozeniny

Den Charity - tanec, tvoření, měření tlaku a jazzový koncert, tak oslaví Charita své narozeniny

Oblastní charita Jihlava letos slaví už 25. narozeniny. Svou činnost představí na Masarykově náměstí v Jihlavě při tradičním Dni Charity. Podzimní akce pro širokou veřejnost se uskuteční v pondělí 25. 9. 2017. >>>

Den Charity pořádáme už tradičně každý rok. Snažíme se touto formou veřejnosti představit svou činnost, která je opravdu široká,“ uvedl tbprR-4UHGBF5dd6jWmLf, ředitel Oblastní charity Jihlava. „Poskytujeme sociální a zdravotní služby těm osobám, které z důvodu svého věku, postižení či zhoršeného zdravotního stavu nejsou již samy schopny plně zajišťovat své základní životní potřeby nebo jsou z různých důvodů ohroženy sociálním vyloučením. Nově se věnujeme také zvýšení inkluzivnosti vzdělávání a podpoře dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,“ řekl dále tbprR-4UHGBF5dd6jWmLf.

Den Charity 2016

Na programu Dne Charity bude od 10 hodin výstava fotografií, obrazů a obrázků z činnosti sociálních služeb, prezentace jejich výrobků vzniklých při aktivizační činnosti s možností jejich zakoupení. To vše začne již dopoledne.

Od 13 hodin pak bude navazovat program na pódiu pod vedením moderátora a herce Horáckého divadla Zdeňka Stejskala. Zatančí či zahrají na hudební nástroj děti a mládež z Nízkoprahových zařízení – Vrakbar Jihlava, Maják Luka nad Jihlavou a z Erka. Nebude chybět i vystoupení mladých z Terénních programů SOVY a malých předškolních dětí z jihlavského Klubíčka a Klíčku. Představí se tu také uživatelé odlehčovací služby Adapta Jihlava.

Den Charity 2016

Kreativní tvorbu zajistí Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum. S pracovníky centra si bude moci kdokoli vyrobit papírový větrník. Doprovodnými programem, který využijí hlavně děti, bude malování na obličej a tetování hennou.

Nově Charita na náměstí v Jihlavě vystaví také různé zdravotní a kompenzační pomůcky, které pečovatelky a zdravotní sestry používají při své službě starým a nemocným lidem. Při tom si mohou návštěvníci akce nechat zdarma změřit tlak.

Den Charity 2016

„Máme také připravenou aktivitu, kdy veřejnost bude moci symbolickým způsobem pomáhat ,rozkvést Charitu.´ V minulém roce jsme se o to pokusili poprvé a letos to chceme zkusit znovu,“ popisuje naplánovaný program VvdjLT9-4mrv jihlavské Charity „K narozeninám vždy patří dárky. Přijďte se tedy podívat na naši akci, třeba si odnesete i malý dárek,“ vybízí uhIy-.4uK7ON.

Den Charity završí koncert jazzové Kapely u zdi od 16 hodin.

Akce se koná s podporou Kraje Vysočina a Kous Vysočina z. s.

y8quRYSSi7P%QTr%WeBFQmT6hU

Den Charity 2017

Související akce

Den Charity 2017 (25. 9. 2017, 10:00 — 25. 9. 2017, 17:00)

Související galerie