Kilometry z Oranžových kol na Vysočinafestu pomáhaly obětím násilí a nemocným

Kilometry z Oranžových kol na Vysočinafestu pomáhaly obětím násilí a nemocným

Letošní ročník jihlavského festivalu opět propojil skvělé hudební zážitky s charitativní akcí Nadace ČEZ. Každý, kdo usedl za řídítka Oranžových kol, pomohl dvěma neziskovým organizacím z regionu k finančnímu daru v celkové částce bezmála sto tisíc korun.

Již potřetí zcela vyprodaný festival VysočinaFEST v jihlavském amfiteátru žil od čtvrtka 5. do soboty 7. července nejen skvělou muzikou. Mnozí z fanoušků kapel jako Kabát, Chinaski, MIG21 a dalších neváhali věnovat v pauzách na občerstvení či odpočinek jednu minutu pohybu dobré věci. Oranžová kola Nadace ČEZ se v sobotu 7. července roztáčela od odpoledních tří hodin až do deváté hodiny večerní, aby společně ujeté kilometry daly dohromady finanční příspěvek ve výši téměř sto tisíc korun organizacím Oblastní charita Jihlava a jejich pečovatelskou službu a jihlavské pobočce Bílý kruh bezpečí.

 „Dobrovolníci z řad návštěvníků festivalu se na našich kolech střídali po minutě a bylo znát, že by někteří rádi šlapali i déle. Nadace ČEZ děkuje všem, kteří svou energii vložili do pomoci klientům obou podpořených neziskovek,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Částku 49 366 korun vyšlapali lidé pro pečovatelskou službu při Oblastní charitě Jihlava. „Finanční dar využijeme na nákup auta pro sestřičky z ošetřovatelské služby Oblastní charity Jihlava. Průměrný počet výkonů na jednu sestru na den je cca 20 výkonů. Naše sestřičky potkáte nejen v Jihlavě, ale také v Polné, Telči, v Lukách nad Jihlavou, Kamenici u Jihlavy, Janštejně, Nové Říši i v Kostelci u Jihlavy,“ sdělila za organizaci projektová manažerka Hana Fexová. Dar od Nadace ČEZ dokryje organizace z dalších zdrojů jako je Tříkrálová sbírka, veřejná sbírka nebo výnosy fundraisingu.

Antonín Křoustek, zástupce regionální pobočky Bílý kruh bezpečí, převzal od zástupkyně Nadace ČEZ Jany Štefánkové symbolický šek s částkou 50 504 korun. „Naše organizace použije finanční příspěvek na potřebnou propagaci organizace, na kterou se bohužel nedostává. Stává se pak, že lidé o našich službách neví, neznají možnosti, ale i své nároky, které v krizových situacích mají. Děkujeme Nadaci ČEZ za tuto možnost potřebného zviditelnění,“ říká Antonín Křoustek.

Podpořené organizace

Oblastní charita Jihlava, Charitní ošetřovatelská služba

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. Služba je celodenní včetně sobot, nedělí a svátků.

Bílý kruh bezpečí Jihlava

Regionální pobočka Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě poskytuje odborné sociální poradenství pro celý Kraj Vysočina. Posláním organizace je poskytování komplexní pomoci obětem trestných činů, tedy všem, kteří se cítí být obětí. Služba má předcházet či zmírňovat důsledky sociálního vyloučení uživatelů prostřednictvím sociálně právního poradenství, základního a specializovaného právního poradenství, psychologické pomoci a dalších doplňkových služeb. Pomoc poskytovaná BKB  komplexní, jedná se o psychologickou pomoc, poskytnutí právních informací, doprovod zvlášť zranitelných obětí k provádění jednotlivých úkonů orgánů činných v trestním řízení, apod.

Jana Štefánková, Nadace ČEZ, útvar komunikace JE Dukovany