Konference Společně a úspěšně v Jihlavě: Inkluze má smysl

V červnu se do Jihlavy sjela odborná veřejnost, aby po třech letech trvání projektu Společně a úspěšně v Jihlavě, který se zabývá problematikou stávajícího malého zapojení předškolních dětí z kulturně odlišného prostředí do vzdělávání, a také problémem školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí na základních školách a malým počtem těchto žáků vzdělávajících se na středních školách, zhodnotila, co se v jeho průběhu povedlo a v čem je třeba pokračovat.

Účastníky konference přivítal radní pro oblast školství a tělovýchovy Bc. Dan Škarka, který stál u zrodu terénního programu Sovy při Oblastní charitě Jihlava. Služba je součástí projektu, její úloha je terénní podpora vzdělávání ve vyloučených lokalitách v Kraji Vysočina. Díky komplexnímu přístupu se zaměřuje na všechny úrovně problému, a kromě podpory samotných žáků v dosahování lepších výsledků pracují i s rodinou, školou, pedagogickými pracovníky a veřejností. „Jsem velmi rád, že je sál Hotelu Gustav Mahler zaplněn do posledního místa, je vidět, že i takto složité téma, lidi zajímá a má smysl o něm mluvit i nadále,“ řekl na úvod konference Bc. Dan Škarka.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je unikátní propojením neziskové organizace, vzdělávacích institucí a veřejné správy. Za oblast školství na konferenci vystoupila ředitelka MŠ Mozaika Mgr. Jarmila Bučková a spolupráci zhodnotila: „Jsme rádi, že jsme se mohli projektu zúčastnit. Na začátku jsme nevěděli, co od něj čekat, co nám přinese a dnes, když se ohlédnu zpět, vidím, kolik jsme se toho za uplynulé tři roky naučili. Daleko více dnes klademe důraz na práci s rodinou, pro pomoc se obracíme na terénní programy Oblastní charity Jihlava, a to nám pomáhá neházet flintu do žita.“

Nechyběl ani jeden z hlavních partnerů projektu PhDr. Pavel Toman, ředitel Střední školy stavební Jihlava. Mluvil nejen o perspektivních oborech do budoucna, ale také o řemeslech, kterým hrozí, že pro nezájem rodičů a jejich dětí, že nebudou naplněny. S paní ředitelkou Bučkovou se ale shodl: „Je třeba pokračovat v práci s dětmi, které jsou z rozdílného socioekonomického prostředí. Dnes je jejich vzdělání paradoxně ohroženo i nízkou nezaměstnaností. Místo studií nastupují do práce. Láká je vidina peněz.“

Publikum zaujal charismatický ředitel z MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 Mgr. Jan Korda. Škola, kterou řídí je přezdívaná jako: „Smysluplná škola s inkluzivním programem Férová škola“, proto se v Jihlavě podělil o příklady dobré praxe. „Je třeba pracovat s učiteli. Musíme je motivovat a povzbuzovat, protože jejich práce s dětmi je klíčová,“ prozradil recept jak úspěšně na inkluzi.

V programu konference byla i přednáška Bc. Davida Tišera o vzdělávání romských dětí nebo zástupkyně organizace Romea, která mluvila o romských stipendiích a o motivačním setkávání romských studentů nazývané „Baruvas“. V odpoledních hodinách proběhly praktické workshopy. Metodu Persona Dolls, která podporuje rovný přístup ve vzdělávání, představila Bc. Monika Nikodýmová. Podporu žáků se znevýhodněním ve vzdělávání pak uvedla paní DiS. Jana Lejdarová a sociokulturní specifika romských žáků představil opět Bc. David Tišer.