Nová interaktivní tabule od Nadace ČEZ pro odlehčovací službu Adapta

Nová interaktivní tabule od Nadace ČEZ pro odlehčovací službu Adapta

Na klienty odlehčovací služby Adapta při Oblastní charitě Jihlava čekalo v pondělí po příchodu do služby veliké překvapení v podobě nové interaktivní tabule z Nadace ČEZ.

„Všichni máme obrovskou radost. Díky této moderní interaktivní tabuli můžeme s uživateli pracovat nejen na rozvoji jejich jemné motoriky, ale také řeči. Takovéto pomůcky zvyšují aktivitu našich klientů a probouzí v nich zájem zlepšovat se ve výukových hrách. Jsme moc vděční a Nadaci ČEZ moc děkujeme,“ komentovala novou interaktivní tabuli vedoucí odlehčovací služby Bc. Jana Nagyová.

 „Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji klientů pomocí nových moderních přístrojů, které motivují k dalším pokrokům,“ doplnila za Nadaci ČEZ Jana Štefánková z Jaderné elektrárny Dukovany. Díky EPP aplikaci Pomáhej pohybem mají zásluhu na úspěchu projektu Oblastní charity Jihlava i všichni ti, kteří sportují a sbírají body za ujeté, uběhnuté nebo ujité kilometry, které pak Nadace ČEZ promění na peníze.

Posláním odlehčovací služby Adapta Jihlava je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.