Oblastní charita Jihlava je Společnost přátelská rodině

Oblastní charita Jihlava je Společnost přátelská rodině

Oblastní charita Jihlava byla oceněna jako "Společnost přátelská rodině." Toto ocenění organizace získala od Sítě mateřských center o. s. v prosinci 2014. V rámci soutěže byly srovnávány podniky s podobným počtem zaměstnanců.

společnost přátel.rodině.jpg

 

Tisková zpráva Kraje Vysočina                                                                                                         16.12 2014

 

Společnost přátelská rodině v Kraji Vysočina


ředitel OCHJ M.Novotný se svou asistentkou J.Munduchovou přebírají oceněníSíť mateřských center o.s.  zná letošní oceněné v rámci soutěže Společnost přátelská rodině. Certifikáty jim byly slavnostně předány na konferenci, která se uskutečnila 08. 12. 2014 ve SPORT Hotelu v Hrotovicích.

Síť mateřských center o.s.  zná letošní oceněné v rámci soutěže Společnost přátelská rodině. Certifikáty jim byly slavnostně předány na konferenci, která se uskutečnila 08. 12. 2014 ve SPORT Hotelu v Hrotovicích.

Nad slavnostním předáváním převzali záštitu Bc. Miloslav Čermák, místopředseda Sociální komise Asociace krajů, Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní pro oblast sociální a prorodinné politiky Kraje Vysočina a Mgr. Hana Škodová, starostka města Hrotovic.

„Snažíme se prostřednictvím soutěže šířit informace o rovných příležitostech pro ženy a muže a stejně tak i příklady dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a motivovat firmy k jejich zavádění,“ vysvětluje krajská koordinátorka Sítě MC Daria Čapková.

„Ocenění „Společnost přátelská rodině“ si velice vážíme. Pokud je to v našich silách a možnostech, hledáme s našimi zaměstnanci řešení, jak vzájemně co nejlépe spolupracovat. Důležitou oblastí v práci s lidskými zdroji je tak pro nás zmíněné slaďování pracovního a rodinného života, kdy se maximálně snažíme vyjít vstříc nejen zaměstnancům, kteří se pozvolna vracejí z rodičovských dovolených zpět do pracovního procesu. Oceňuji, že kultura i vedení naší společnosti tyto aktivity podporuje,“ sdělila Eva Doležalová, HR Business Partner společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o..

 Kontakt: Daria Čapková, daria.capkova@materska-centra,cz , 602 178 864

Seznam oceněných organizací

  • Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  • Hodina H
  • MANN+HUMMEL Service, s.r.o.
  • První telefonní, s.r.o.

Společnost přátelská rodině

Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině. Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současnédobě sdružuje Síť MC téměř300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz