Pečovatelské služby: Nevozíme jen obědy

Pečovatelské služby: Nevozíme jen obědy

Každý den vyjíždí do terénu v autech Oblastní charity Jihlava téměř dvě desítky pečovatelek, které se za rok postarají o více než 300 klientů, kteří potřebují pomoci při osobní hygieně, oblékání, při přípravě a podávání jídla, zajištění úklidu, ale také při praní a žehlení prádla, obstarání pochůzek, nákupů, donášce léků či doprovodu na nákup, k lékaři apod.

„Spoustu lidí nás má spojené s rozvážkou oběda, ale to už dávno není pravda. Umíme klientům pomoci se zajištěním chodu domácnosti, ale i s péčí o jejich osobu,“ říká Zdislava Součková, zástupkyně ředitelky pro oblast pečovatelských služeb Oblastní charity Jihlava a dodává: „Dospělí jsou dnes velmi vytížení ve svém zaměstnání a přes všechnu svou snahu se nestíhají o své rodiče starat tak, jak by si přáli, od toho jsme tu my.“

Pečovatelky klientům pomáhají s hygienou, s oblékáním, stravováním – nejen dovozem oběda, ale i přípravou např. snídaně, svačiny, během dne je vícekrát navštěvují a zjistí, zda jsou v pořádku, jestli něco nepotřebují, dále pak jim pomáhají s úklidem domácnosti nebo doprovodem např. k lékaři či na nákup.

„Prakticky můžeme nahradit pečující rodinu v době, kdy je v zaměstnání a jejich blízký, který potřebuje pomoci, by zůstal doma sám. Službu samozřejmě nabízíme i osamělým seniorům, kteří potřebují pomoc při každodenních činnostech. Často naše pečovatelky přichází do domácnosti klientů ráno, aby pomohly s hygienou, přípravou stravy, během dne mohou zajistit nákup, úklid či doprovod,“ dodává vedoucí služby Zdislava Součková.

Pečovatelské služby jsou k dispozici v Horní Cerekvi, Kamenici u Jihlavy, v Lukách nad Jihlavou, Nové Říši, Telči, Kostelci a okolních obcích. Klient může o službu požádat osobně i písemně, nebo s pomocí rodinného příslušníka, sociální pracovnice, obecního úřadu, lékaře, souseda atd.

Zdislava Součková, vedoucí CHPS Kamenice

Tel.: 736 523 654, zdislava.souckova@jihlava.charita.cz