Postní almužna v jihlavském a telčském děkanství

Postní almužna v jihlavském a telčském děkanství

Již je znám výtěžek postního snažení farností jihlavského a telčského děkanství. Celkový výtěžek je 60 062 Kč ze 175 postních schránek.
Využití výtěžku dle úmyslů dárců.

Přijímající organizace/služba

použití daru

částka

Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava - Azylový dům pro rodiny s dětmi  na činnosti prevence ztráty bydlení, na příležitostné a podpůrné aktivity pro rodiče a děti a křesťanskou pastorační asistenci. 3 524 Kč
Diecézní charita Brno činnost krizového týmu Diecézní charity Brno 15 000 Kč
Oblastní charita Jihlava - Denní stacionář Pohodář zakoupení společenských her, jež obnovují paměť a znalosti lidí s postižením a seniorů  1 052 Kč
Oblastní charita Jihlava - Terénní programy SOVY na školní potřeby pro rodiny z Hrádku u Pacova 680 Kč
Charita ČR Charita na pomoc Sýrii - na pomoc syrským uprchlíkům 1 715 Kč
Diecézní charita Brno na humanitární pomoc v zahraničí - Moldavsko 25 000 Kč
Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům pro muže Jihlava na činnosti prevence bezdomovství, na příležitostné podpůrné aktivity pro muže a duchovenskou pastorační asistenci 1 715 Kč
o. s. Cesta 121 na pomoc stárnoucím kněžím 1 700 Kč
Oblastní charita Jihlava - Adapta Jihlava na aktivizační činnost s lidmi s postižením - vybavení keramické dílny 3 167 Kč
Farnosti jihlavského a telčského děkanství zapojené do Postní almužny Na činnost farností pro lidi v nouzi 6 509 Kč

více informací o Postní almužně 2016