Projekt Společně úspěšně v Jihlavě se chýlí ke konci

Tříletý unikátní projekt „Společně a úspěšně v Jihlavě“ pod Oblastní charitou Jihlava se blíží ke konci. Projekt se zabýval školní neúspěšností žáků základních a středních škol a předškolním vzděláváním dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Definitivní závěr projektu je naplánován na konec srpna. Dne 5. 6. 2019 proběhne závěrečná odborná konference, kde vystoupí samotní realizátoři a partneři projektu, kteří představí průběh své dosavadní práce a budou sdílet příklady nejlepší praxe. Těšit se můžete na romského lektora  Bc. Davida Tišera, který byl v letošním roce oceněn nadací Charta 77 v boji za lidská práva a také na Mgr. Jana Kordu ředitele jedné pražské základní školy „Smysluplná škola“ s inkluzivním programem „Férová škola“. Speciální příspěvek o romských stipendiích představí zástupce z organizace Romea, o.p.s. V odpoledních hodinách jsou pro návštěvníky připraveny praktické workshopy s tématy: sociokulturní specifika ve vzdělávání romských dětí, ochutnávka metody Persona Dolls (pro MŠ) a pedagogická intervence aneb podpora žáků se znevýhodněním (pro ZŠ). Detailní program celé konference můžete shlédnout na www.jihlava.charita.cz . Projekt je výjimečný v propojování pedagogické a sociální sféry a spoluprací velkého množství aktérů ve vzdělávání.