Rekord Tříkrálové sbírky hlásí Oblastní charita Jihlava

Rekord Tříkrálové sbírky hlásí Oblastní charita Jihlava

Právě dnes byly rozpečetěny poslední pokladničky, do kterých mohli lidé nejen po celé Jihlavě, ale také na Dačicku, Slavonicku, Telčsku, v oblasti Studené, Třešťsku a všech dalších obcích, které se historicky řadí pod působnost Oblastní charity Jihlava, přispívat do Tříkrálové sbírky, ta v celkovém součtu vynesla částku 1 988 965 Kč.

„Letos se do sbírky zapojilo přes 1200 dobrovolníků, kteří měli k dispozici 428 zapečetěných pokladniček a lidé nám darovali o 172 tisíc více než v předchozím roce,“ upřesňuje Roman Mezlík, koordinátor Dobrovolnického centra.

„V letošním roce je záměrem Tříkrálové sbírky podpořit investiční projekt rekonstrukce budovy Žižkova 108, která bude sloužit jako Centrum sociálních služeb a azylový dům. Dokončena by měla být ještě v tomto roce. Rádi bychom ale také velkou částku věnovali na aktivizační služby pro seniory v obcích, kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů. Samozřejmě část peněz půjde i na provozní náklady služeb,“ vysvětluje Ing. Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava.

Z daru zůstává 65 % Charitě, která koledování organizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.

„Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, ať už jako koledníci, koordinátoři, zpěváci a muzikanti, ale i těm, kteří umožnili koledníkům zazpívat u nich doma nebo v práci a rozhodli se tak přispět do celonárodní sbírky, bez Vás všech by žádný rekord nepadl,“ zdůrazňuje Roman Mezlík.

Tříkrálová sbírka probíhá po celé republice v termínu od 1. do 14. ledna 2019. Celkový výtěžek sbírky z celé republiky je 120 451 158 Kč. https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/