Služby prevence jihlavské Charity jsou poskytovány anonymně

Služby prevence jihlavské Charity jsou poskytovány anonymně

Oblastní charita Jihlava se v poslední době potýká s určitým neporozuměním principu anonymity, s nímž většina preventivních sociálních služeb pracuje. Jaké informace o svých uživatelích (ne)mohou pracovníci služeb sociální prevence sdělovat? >>>

„Stává se nám, že se na nás občas lidé z veřejnosti obracejí s dotazem, zda osoba XY navštěvuje naši službu, jaké služby využívá a podobně,“ uvedla Zuzana Fialová, zástupkyně ředitele Oblastní charity Jihlava pro služby prevence.

Mezi služby sociální prevence provozované Oblastní charitou Jihlava patří nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD), terénní program (TP) pro sociálně vyloučené, kontaktní centrum pro drogově závislé (KC) a následná péče (NP) pro léčbu závislostí.

služby prevence

Všechny tyto služby jsou nízkoprahové a anonymní. To znamená, že do zařízení mohou docházet osoby, které patří do cílové skupiny (kterou definuje zákon a upřesňuje manuál služby), aniž by museli sdělit své jméno či jiné identifikační údaje. Jediná služba s vyšším prahem pro poskytování služeb je následná péče, ve které při nástupu klienti sdělují základní údaje o své osobě.

„Pro všechny výše uvedené služby ale platí, že pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí, což znamená, že o klientech nesmějí podávat žádné informace třetí osobě, aniž by k tomu klient dal písemný souhlas,“ vysvětlila dále Fialová.

„Zkusme si představit, že někdo z nás navštíví sociální službu s prosbou o pomoc v nějaké tíživé situaci. Snad nikomu by se nelíbilo, kdyby sociální pracovník, jemuž dotyčný člověk dá svou plnou důvěru, poruší mlčenlivost a sdělí informace třetí osobě. Bylo by to naprosté profesní selhání sociálního pracovníka,“ objasnila Fialová.

„Na otázku, zda pracují s XY či zda XY je jejich klientem, mohou sociální pracovníci odpovědět pouze tak, že tazateli sdělí, že mu takovou informaci podat nemohou, protože jsou vázáni mlčenlivostí, tj. že mu nemohou dát žádnou odpověď, ani kladnou, ani zápornou,“ sdělila dále Fialová.

Pokud má kdokoli zájem dovědět se o službách sociální prevence více, na webových stránkách Oblastní charity Jihlava najde nejen více informací, ale také kontakty na vedoucí jednotlivých služeb nebo na zástupce ředitele pro služby sociální prevence.