Rozhovor s ředitelem M. Novotným na Rádiu Region

2728992--michal-novotny-v-tandemu-terezy-styblove--1-300x226p0.jpgVyslechněte si záznam rozhovoru
s ředitelem Oblastní charity Jihlava
Mgr. Michalem Novotným u příležitosti výročí 20ti let Charity.

ZASTÁVka otevře své dveře veřejnosti!

PROGRAM2012_duben.pdfZASTÁVka Telč , nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pořádá
11. října 2012 Den otevřených dveří.
Přijďte se podívat!

Hledáme dobrovolníky k seniorům

Hledáme kreativně zaměřené lidi, kteří by svůj volný čas rádi věnovali seniorům. Dobrovolná činnost by byla vyvíjena v rámci organizace Život 90 a pod záštitou Dobrovolnického centra Oblastní charity Jihlava.       
Více informací

Vývěska k 20ti letům v Nové Říši

Během letních prázdnin mohou turisté v objektu premonstrátského kláštera v Nové Říši, kde sídlí také charitní pečovatelská služba, shlédnout vývěsku k 20ti letům Charity.

Vyšla výroční zpráva OCHJ za rok 2011

Přejeme příjemné čtení Výroční zprávy Oblastní charity Jihlava za rok 2011.

Změny ve vedení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

K datu 31.7.2012 odešel z Oblastní charity Rajhrad Mgr. Jiří Prokop, Ph.D, ředitel DLBsH sv. Josefa od roku 2007. Novým ředitelem rajhradského hospice byl ustanoven vedoucí lékař MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Funkci koordinátora kvality ošetřovatelské péče (dříve funkce vrchní sestry) bude v OCH Rajhrad od 1.9.2012 zastávat paní Mgr. Jiřina Večeřová, vítězka výběrového řízení na tuto pozici.

Vedení Oblastní charity Rajhrad děkuje i touto cestou dr. Jiřímu Prokopovi za jeho obětavost a vysoké nasazení v náročné práci ředitele DLBsH. Přejeme mu hodně zdaru na jeho novém působišti!

Přečtěte si nový "Masakr"

Masakr - červenec 2012.pdfNízkoprahový klub Vrakbar Jihlava vydává časopis Masakr. Přečtěte si nejnovější číslo, které se věnuje zejména alkoholu.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Naše účast na Dni Ježka

Na letošním Dni Ježka pořádaném jihlavským pivovarem jste mohli nalézt náš stánek s charitní dvacítkou, nechat si změřit tlak od charitních sestřiček, nebo si zakoupit některý z výrobků našich uživatelů.
Charitní stánek navštívil také zpěvák Vilém Čok.
Děkujeme všem zúčastněným!
Shlédněte foto z této akce 

Djembe šou Oblastní charity Znojmo na Vranově.

"Máme 20 roků, Charita je s Vámi!" zpívali a na djembe bubnovali bubeníci z Oblastní charity Znojmo. Podívejte se na jeden z vrcholů sobotních oslav 20 roků Diecézní charity Brno na Vranově!