IS Charita ke stažení

 


 

 

  • Právní předpisy a metodiky související s naší činností:

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (vyhl.č.14/1974Sb.)
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech

Nebyly nalezeny žádné odkazy.