Postní almužna na Jihlavsku a Telečsku 2011 - výsledky

 

V regionu Oblastní charity Jihlava proběhla pastoračně duchovní akce během doby postní - "Postní almužna". Svým sebezáporem věřící z mnoha farností našetřili nemalou částku -
37 226 Kč, která pomůže zkvalitnit péči uživatelům nejen z jihlavské Charity.

DĚKUJEME !

Dárci měli možnost spoluurčit na jaký účel budou našetřené peníze použity. Zde je výsledek:

 

Částka

 

Účel

27 070 Kč Příspěvek na pořízení auta pro Charitní pečovatelskou službu Telč
1 164 Kč Dar na aktivity pro maminky (rodiče) s dětmi ze Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava
1 164 Kč Dar Azylovému domu pro muže Jihlava na úhradu nákladů potřebných osob bez přístřeší (ubytování, strava)
6 664 Kč Odesláno na sbírkové konto Charity ČR - pomoc obětem zemětřesení v Japonsku
1 164 Kč Pro Charitní domácí hospicovou péči Bárka - na vybavení poradny pro těžce nemocné klienty a jejich blízké

Všem dárcům ze srdce děkujeme!

 

Schránka postní almužny (postnička) k nahlédnutí:

 

Telčské listy s článkem o využití Postní almužny

Více informací o postní almužně: www.postnialmuzna.cz