Postní almužna 2012

 

Ze 17 zapojených farností a z některých zařízení OCHJ se shromáždilo celkem 115 schránek, které obsahovaly celkem 34 257 Kč.

Rozdělení výtěžku s ohledem na doporučení dárců:


Částka

Účel

25 022 Kč

Dar na podporu činnosti Charitních pečovatelských služeb OCH Jihlava, které poskytují službu seniorům a lidem se zdravotním postižením

1 581 Kč

Dar na aktivity pro maminky (rodiče) s dětmi ze Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava.

1 489 Kč

Dar Azylovému domu pro muže Jihlava na úhradu stravy pro potřebné osoby bez přístřeší.

1 192 Kč

Dar na pomoc chudým rodinám s dětmi na Ukrajině v rámci projektu Adopce na dálku (nákup potravin, léků, hyg. potřeb, apod.)

3 873 Kč

Dar na zdravotní pomůcky pro pacienty Domácí hospicové péče Bárka + nákup literatury pro blízké těžce nemocných.

1 100 Kč

Dar pro o. s. Cesta 121 - na pomoc stárnoucím kněžím.

DĚKUJEME !

 

Výsledky po farnostech

 

Farnost(i) částka navrácené schránky
Batelov 4 277 Kč 14
Brtnice a okolí 3 453 Kč 14
Budeč 1 339 Kč 7
Český Rudolec  1 343 Kč 3
Dačice 1 342 Kč 4
Dolní Cerekev 1 792 Kč 7
Horní Slatina 1 599 Kč 2
Jihlava - zařízení OCHJ 519 Kč 6
Kostelní Vydří 1 907 Kč 3
Lipolec 2 663 Kč 6
Matějovec 3 208 Kč 6
Růžená 1 326 Kč 5
Staré Hobzí a okolní farnosti 2 099 Kč 12
Stonařov 1 306 Kč 6
Telč 2 135 Kč 4
Třešť 1 484 Kč 7
Volfířov 1 667 Kč 4
Zhoř 798 Kč 5
Celkem 34 257 Kč 115

 

DĚKUJEME !