Výtěžek postní almužny 2013

Výsledek postního snažení dvaceti farností na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku je

49 603 Kč

z celkových 160 postních schránek.

 

Rozdělení výtěžku dle úmyslů dárců

Částka

Účel

25 000 Kč Humanitární pomoc v zahraničí - rozvoj činnosti Zdravotně-sociálního centra Hippokrates se zaměřením na domácí péči v Moldavsku
1 208 Kč Dar na aktivity pro maminky (rodiče) s dětmi ze Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava.
918 Kč Dar Azylovému domu pro muže Jihlava na úhradu snídaní pro potřebné osoby bez přístřeší.
10 032 Kč Příspěvek na zakoupení auta pro Charitní pečovatelskou službu v Kostelci u Jihlavy
2 416 Kč Dar na zdravotní pomůcky pro pacienty Domácí hospicové péče Bárka a na provoz této služby.
600 Kč Dar pro o. s. Cesta 121 - na pomoc stárnoucím kněžím.
906 Kč Dar na aktivity pro rodiče a děti v rámci Mateřského centra v Dačicích
8 523 Kč Charitativní činnost farností zapojených do Postní almužny 2013

 

Všem farnostem, které se do této aktivity zapojily
ze srdce děkujeme jménem všech potřebných.

 
www.postnialmuzna.cz