Výtěžek postní almužny 2014

Výsledek postního snažení dvaceti farností na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku je

47 017 Kč

z celkových 151 postniček.

 

Rozdělení výtěžku dle úmyslů dárců

Na příležitostné a podpůrné aktivity pro maminky (rodiče) s dětmi, na vybavení nových bytů pro azylové bydlení - dar Středisku křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava 2 324,00 Kč
na humanitární pomoc v zahraničí - Moldavsko 25 000,00 Kč
Na úhradu snídaní pro potřebné osoby bez přístřeší - dar Azylovému domu pro muže Jihlava 674,00 Kč
Na pomoc stárnoucím kněžím - dar pro o. s. Cesta 121 1 570,00 Kč
Na zdravotnický materiál a léčiva pro těžce nemocné klienty Bárky - Charitní domácí hospicové péče Jihlava 5 805,00 Kč
Na činnost farností  zapojených do Postní almužny 2014 z jihlavského a telčského děkanství pro lidi v nouzi 11 644,00 Kč

Výsledky za celou brněnskou diecézi.

Všem farnostem, které se do této aktivity zapojily
ze srdce děkujeme jménem všech potřebných.

 

 

Nový vzhled "postničky" 2014

Postnička ke stažení v pdf

postnička.png

www.postnialmuzna.cz