POSTNÍ ALMUŽNA 2017

 

 

Výtěžek postní almužny 2017

Výsledek postního snažení třiceti farností v Jihlavském a Telčském děkanství je

70 760 Kč

z celkových 204 postniček.

 

Rozdělení výtěžku dle úmyslů dárců 

Přijímající organizace/služba

použití daru

částka

Diecézní charita Brno na humanitární pomoc v zahraničí - Moldavsko 25 000 Kč
Oblastní charita Jihlava na dofinancování koupě automobilu pro Adaptu, odlehčovací službu pro osoby s chronickým onemocněním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 34 620 Kč
Azylový dům pro muže Jihlava na humanitární pomoc lidem bez domova 1 100 Kč
o. s. Cesta 121 na pomoc stárnoucím kněžím 600 Kč
Farnosti jihlavského a telčského děkanství zapojené do Postní almužny Na charitativní činnost farností 9 440 Kč

Farnostem, které se do této aktivity zapojily
ze srdce děkujeme jménem všech potřebných!