Oblastní charita Jihlava je profesionální organizací
poskytující sociální a zdravotní služby.

Za kvalitu poskytovaných služeb byla a je oceňována respektovanými partnery.

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016 

Ocenění jednotlitových služeb:


Ocenění Oblastní charity Jihlava 

 

Národní cena kariérového poradenství 2017

za spolupráci dvou organizací na prevenci předčasného ukončení vzděláváníNárodní cena kariérního poradenství2017

Držitel ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Držitel ceny hejtmana_2016

LOS_ (97)

Držitel poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti 2015

Ředitel Oblastní charity Jihlava Mgr. Michal Novotný převzal 18. 4. 2016 poděkování  hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti v r. 2015.

 přebírání poděkování_společ.odpovědnost.jpg

 

společnost přátel.rodině.jpgSpolečnost přátelská rodině 

Oblastní charita Jihlava byla oceněna jako "Společnost přátelská rodině." Toto ocenění organizace získala od Sítě mateřských center o. s. v prosinci 2014. V rámci soutěže byly srovnávány podniky s podobným počtem zaměstnanců.

 

 

Firma Vysočiny 2011 v kategorii služby

Firma Vysočiny.jpgOblastní charita Jihlava zvítězila v katergorii "služby"

v hlasování o firmu Vysočiny, kterou vyhlásily Jihlavské listy a Okresní hospodářská komora Jihlava.

 

Úspěchu si velmi vážíme a děkujeme za podporu hlasujícím!

 

 

 

Cena města Telče pro Oblastní charitu Jihlava - říjen 2011

Cena je udělována fyzickým osobám, spolkům a dalším, kteří významným   způsobem  ovlivnili veřejné dění ve městě, především v oblasti kultury, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a v dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města v celostátním nebo mezinárodním měřítku.

Oblastní charita Jihlava získala Cenu města Telče za provozování Charitní pečovatelské služby a rozvoj sociálních služeb (Nízkoprahový klub pro děti a mládež ZASTÁVka) v Telči.

 Slavnostní předání se uskutečnilo dne 24. října 2011 v Telči v sále Univerzitního centra Masarykovy univerzity.

 


Ocenění jednotlivých služeb Oblastní charity Jihlava

 

Osobní asistence Dačice

poděkování od maminky uživatele:

                    poděkování - OA Dačice.png

 

Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava

 

Časovaná bota pro Nízkoprahový klub Vrakbar - červen 2013

 

Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava získal ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb ČASOVANÁ BOTA 2012. Gratulujeme!

Blahopřání k úspěchu od Mgr. et Bc. Petra Krčála (obrázek JPEG)Blahopřání k úspěchu od radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála

Blahopřání k úspěchu od primátora města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala

 

Časovaná bota pro Nízkoprahový klub Vrakbar - červen 2011

Čestné uznání za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru nízkoprahových sociálních služeb získal pracovní tým NZDM Vrakbar, Oblastní charity Jihlava.

ČASovaná bota je:

především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažených výsledků v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Již tradičně tuto cenu společně vyhlašují a udělují Česká asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR.
 
Důvodem k udělení ceny je:
významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)
 
 

Blahopřání k úspěchu od radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála 

Blahopřání k úspěchu od náměstka primátora Ing. Josefa Kodeta 

 

ocenění ČAS NZDM Vrakbar.jpgOsvědčení o úspěšném absolvování Rozvojového auditu České asociace streetwork, o. s. (ČAS)


  

Restart Jihlava (nebo Malá řemesla plus) - služba již nefunguje

 

V projektu Restart vzděláváme a podporuje nezaměstnané osoby s nízkou nebo nevhodnou kvalifikací s cílem zvýšit jejich kvalifikaci, dovednosti a možnost uplatnění na trhu práce. Svou činností usilujeme o zvyšování soběstačnosti lidí v nepříznivé situaci a předchází sociálnímu vyloučení. Navazujeme na činnost úspěšných projektů Oblastní charity Jihlava - Park in Park a Malá řemesla

 Ocenění uděleno projetku Park in Park Oblastní charity Jihlava v roce 2007

 

 Příklad dobré praxe oceněný Rakousko-českou akademií expertů pro Malá řemesla

 

Nominace za Cenu SozialMarie 2008 za inovativní přístup v sociální oblasti pro Malá  řemesla           

 

 

Certifikát - ocenění MŘ.jpgČestný certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi


 

 Klubíčko JihlavaCertifikát_Klubíčko

 • Certifikát za spolupráci se Zdravým městem Jihlava a úspěšnou realizaci projektu z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2016 - za projekt "Společně a jinak"
 • účast v pracovních skupinách Kraje Vysočina  - rodiny s dětmi
 • pracovnice Klubíčka   Bc. Terezie Doleželová v anketě Skutek roku 2010

  Deník Vysočina - ocěnění dobrovolnic prosinec 2013.jpg

 • ocenění dobrovolnic z Klubíčka při výročním ocenění dobrovolníků Dobroch 2013
 • Poděkování za uskutečnění semináře z VŠ polytechnické Jihlava

 

 

Erko Jihlava

 • poděkování a ocenění od velvyslance USA Andrew H. Schapiro , který v září 2015 navštívil službu --------------------------------------------->
 • člen v  pracovních skupinách kraje Vysočina - minority
 • člen v Kolegiu Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 • člen v Kolegiu Charity ČR - minority 
 • poděkování praktikanta

student - Erko.png

 • poděkování z Oddělení dlouhodobě nemocných, kam
  docházejí klienti Erka 

 poděkování z ODN.jpg

 • Poděkování za pomoc od vděčné rodiny:

poděkování Erko Samík.jpgSamík.jpg

leták pohorelá 1.jpgleták pohorelá 2.jpg

 

 • evaluace projektu, která proběhla ve spolupráci: Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a ČR – Erko Jihlava,
  FondKomensky a Vienna University of Economics and Business.

 

Vladislav "Háša" Hamršmíd získal Cenu Charity - září 2011

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Cena Charity ČR je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Cenu uděluje Prezident Charity ČR a světící biskup Mons. Pavel Posád spolu s ředitelem Charity ČR   Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem předali Cenu Charity ČR  za mimořádné charitní dílo současným i bývalým pracovníkům, dobrovolníkům a sponzorům organizace Charita ČR.

Letošní cenu získal také pan Vladislav Hamršmíd - vedoucí Erka a Klubíčka - za svoji dlouholetou obětavou práci v projektech poskytujících služby převážně romské  komunitě.

 

Klíček Jihlava

 

Společné poděkování Klíčku, Erku a Klubíčku:

From: Irena Točíková [mailto:irenatocikova@seznam.cz] Sent: Friday, November 25, 2016 10:55 AM To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz> Subject: RE: žádost o exkurzi

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pěknou pondělní exkurzi. Vaši kolegové byli vstřícní a ochotní nám ukázat a povědět co nejvíc o ERKU, Klubíčku a Klíčku.

S pozdravem, Irena Točíková,
zdravotnická škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From:
Sent: Friday, November 11, 2016 7:58 AM
To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz>
Subject: Poděkování:-)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za spolupráci na semináři. Bohužel jsem se nemohla semináře zúčastnit, ale ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu, kdy jsem na Vás slyšela jen samou chváluJ.

Moc si vážíme Vaší spolupráce a ještě jednou moc děkuji.

Lenka Vrzalová

Státní zdravotní ústav
Regionální pracoviště v Jihlavě
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
tel.: 567 574 733


 

 Centrum primární prevence Vrakbar

 • člen Sekce primární prevence A.N.O. (Asociace nestátních organizací)
 •  r. 2007 udělen Certifikát  MŠMT na programy specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky
 • r. 2010 udělen nový Certifikát MŠMT dle Standardů odborné způsobilosti PPUNL 2008
 • člen Odborného kolegia prevence rizikového chování

 

Centrum U Větrníku

 • 2012 - Centrum U Větrníku - povinná certifikace kontaktní a poradenské služby od RVKPP
 • 2012 - Centrum U Větrníku - povinná certifikace terénního programu od RVKPP
 • od roku 2003 - Centrum U Větrníku - člen sekce harm reduction A.N.O.
 • od roku 2010 - Centrum U Větrníku - pravidelný účastník nadregionálního Fóra terénní práce
 • Centrum U větrníku - člen Odborného kolegia prevence rizikového chování

      certifákat kontakt.jpgcertifákat terén.jpg

                                                                                                                                                        


 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

 

ZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež je členem České Asociace Streetwork
a splňuje její standardy.

 

 

 

certifikat CAS.jpg

osvedceni CAS.jpg

 

ZASTÁVka Telč splnila na 100 % kritéria kvality kontaktních sociálních služeb podle České asociace streetwork. ->

<- ZASTÁVka také získala členství ČAS.

 

 

 

Ocenění našich pracovníků

Ocenění našich pracovníků

V rámci Týdne sociálních služeb byli městem Jihlava oceněni dva naši pracovníci
- Vladislav Hamršmíd a Bc. Jana Nagyová. Gratulujeme!
>>>Foto

Získali jsme Národní cenu kariérového poradenství 2017

Získali jsme Národní cenu kariérového poradenství 2017

Oblastní charita Jihlava získala Národní cenu kariérového poradenství 2017 za spolupráci dvou organizací na prevenci předčasného ukončení vzdělávání.

Vážíme si toho!

Jsme držiteli poděkování hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Jsme držiteli poděkování hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

V pondělí 18. dubna jsme v prostorách Kraje Vysočina obdrželi poděkování hejtmana za přínos v oblasti společenské odpovědnosti v roce 2015. Poděkování převzal Mgr. Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava >>>

Velvyslanec USA a NZDM eMBečko v Třebíči ocenili Erko a Klubíčko

Velvyslanec USA a NZDM eMBečko v Třebíči ocenili Erko a Klubíčko

Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro začátkem září navštívil naše služby Klubíčko a Erko. Poté poslal poděkování. Velmi si toho vážíme! Erko a jeho taneční vystoupení ocenilo i zařízení NZDM eMBečko v Třebíči. >>>

Charitu v Jihlavě navštívil velvyslanec z USA

Charitu v Jihlavě navštívil velvyslanec z USA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava poctil svou návštěvou velvyslanec z USA pan Andrew H. Schapiro. >>>

Poděkování Erku z Domova důchodců Ždírec

Poděkování Erku z Domova důchodců Ždírec

Děti a mládež z Nízkoprahového centra pro děti a mládež Erko Jihlava navštívili Domov důchodců Ždírec a potěšili seniory přáníčky. Přečtěte si poděkování z domova Ždírec.

Oblastní charita Jihlava je Společnost přátelská rodině

Oblastní charita Jihlava je Společnost přátelská rodině

Oblastní charita Jihlava byla oceněna jako "Společnost přátelská rodině." Toto ocenění organizace získala od Sítě mateřských center o. s. v prosinci 2014. V rámci soutěže byly srovnávány podniky s podobným počtem zaměstnanců.

Erko navštívily děti z Křesťanské základní školy

Erko navštívily děti z Křesťanské základní školy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava navštívily žáci Křesťanské základní školy z Jihlavy. Dozvěděly se tu něco o Erku i o činnosti Charity. Přečtěte si krátký popis exkurze a poděkování paní učitelky.

Končící projekt Malá řemesla Jihlava byl oceněn

Končící projekt Malá řemesla Jihlava byl oceněn

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o. udělil Oblastní charitě Jihlava čestný certifikát za to, že jako jedna z prvních v České republice zavedla principy Národní soustavy kvalifikací do své firemní personální praxe a tím významně přispěla ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání. více