SPOLEČNÁ VŮLE POMÁHAT - pomáhejte s námi

Díky finančním darům institucí, firem i jednotlivců neustále zkvalitňujeme služby pro naše klienty. Připojte se i Vy k našim dárcům.

Děkujeme za Vaši pomoc!

 

108383744/0300   ČSOB Jihlava

Masarykovo náměstí 14, Jihlava 586 01

variabilní symboly jednotlivých služeb

DĚKUJEME!

auto pro CHOS

 

Děkujeme všem dárcům a to jak jednotlivcům – občanům, tak i podnikatelům a firmám za podporu služeb Oblastní charity Jihlava.

Vedle různých dotací se DÍKY Vám dárcům  podařilo plně zajistit charitní služby potřebným lidem.  Velké procento  z Vás s námi spolupracuje formou darů mnoho let. Jsme rádi, že máte důvěru v naši práci a pomáháte. Vážíme si této spolupráce.

Přeji Vám, aby i rok 2015 byl pro Vás rokem otevřeného srdce pro lidi, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou či nedokáží o sebe postarat.

 

G_rxQmU6QuxjEKAgblnv
fundraiser


DĚKUJEME !  

 

vzorová složenka typu A 

 

 

 Majitel účtu:  Oblastní charita Jihlava,  Jakubské náměstí 2,  586 01 Jihlava, IČO: 44990260

 

PRAVIDELNÁ POMOC = EFEKTIVNÍ POMOC 

Můžete přispívat pravidelně zřízením trvalého měsíčního převodního příkazu (v.s. 501)

 

Hodnotu darů si  fyzické i právnické osoby mohou odečíst ze základu daně  dle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb - více informací. Fyzickým osobám lze na požádání vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

 

Je Vám sympatický konkrétně některý z našich projektů? Můžete podpořit přímo jej. Do variabilního symbolu prosím uveďte jeho identifikační číslo.

 Zajímají Vás další otázky spojené s dárcovstvím?

   

Kontakt na pracovníka fundraisingu: 

                                                     Zdeněk Kousal

                                                     email: g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ysm.C

                                                     tel: 567 563 685

                                                     gsm: 736 523 630

    

   


 

Tříkrálová sbírka

      www.trikralovasbirka.cz

 


 

Pomoci však můžete též jako DOBROVOLNÍK - darujte svůj čas!