banner auto pro CHOS-page-001

POMOCÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY AKTUÁLNĚ SHÁNÍME FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAKOUPENÍ AUTOMOBILU PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY, JEJÍMŽ POSLÁNÍM JE UMOŽNIT DLOUHODOBĚ NEMOCNÝM A STARÝM LIDEM DŮSTOJNÝ ŽIVOT VE SVÉM DOMOVĚ, SE SVOJÍ RODINOU A BLÍZKÝMI.

Potřebujeme získat 230 000 Kč na nákup tohoto nezbytného dopravního prostředku,
bez něhož by zdravotní sestry nemohly službu nemocným vykonávat.

č. ú. 108383744/0300, variabilní symbol 502

DĚKUJEME!

 

Poděkování sestřičkám Charitní ošetřovatelké služby

Dovolte mi, abych vyslovila poděkování za pomoc a péči, kterou v rámci charitní ošetřovatelské služby poskytovaly po dobu téměř 2,5 let mému tatínkovi Vaše sestřičky. Můj tatínek onemocněl onkologickým onemocněním a po celou dobu byl upoután na lůžko. Sestřičky nám pomáhaly s péčí o něj, tatínek díky jejich pomoci nebylo nutné hospitalizovat. Sestřičky jsou opravdu profesionálky, pro které je pomoc bližnímu posláním. Pro celou rodinu byly velkou oporou.
Péče je pro nemocné i jejich blízké velmi důležitá a nezastupitelná.
Přeji Vám hodně takových ochotných a milých sestřiček. Upřímně děkuji za veškerou pomoc a péči.
S přáním všeho dobrého. Z.K.

zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby