Třešť darovala koledníkům 150 lístků do kina

Třešť darovala koledníkům 150 lístků do kina

Oblastní charita Jihlava děkuje městu Třešť za podporu koledníků Tříkrálové sbírky z oblasti Třeště a Telče. Město Třešť poskytlo více než 150 ks vstupenek do kina Máj v Třešti jako ocenění obětavé činnost koledníků.

„Dlouholeté podpory Tříkrálové sbírky ze strany města Třešť si velice vážíme. Letošní Tříkrálová sbírka byla nejúspěšnější v celé její devatenáctileté historii.  V Třešti a okolních obcích se vybralo 205 489,- Kč. Získané prostředky budou použity pro pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu,“ říká Ing. Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava.

post_940x788_dekujeme_96dpi