Tříkrálová koleda je sečtena: Ochota lidí přispět na dobrou věc roste, říká ředitel Charity

Červený Hrádek

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky opět mile překvapil. Je totiž o 33 tisíc vyšší než ten loňský. Díky nasazení tisícovky koledníků na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku a ochotě dárců, kteří přispěli do pokladniček, se sešlo celkem 1 616 495 Kč na podporu služeb Oblastní charity Jihlava. >>>

radnice v Telči, na dveře píše Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava„Sčítání výtěžků Tříkrálové sbírky je vždy delší proces. Každá pokladnička je úředně rozpečeťována a peníze jsou sčítány za přítomnosti zástupců obcí a místních koordinátorů sbírky. Poté jsou peníze vkládány na účet Charity. Proto výsledky sdělujeme vždy až s nějakým odstupem od sbírky,“ vysvětluje yhzk4YSSt.MvQmT6hwx, koordinátor sbírky.

„Stejně jako v předcházejících letech, i v právě ukončeném ročníku sbírky se potvrdilo, že ochota lidí přispět na dobrou věc roste. Touha pomoci potřebným není závislá na atmosféře strachu či nedůvěry, která se ve společnosti šíří vlivem událostí, pozdrav třem králům v Nové Říši :)kterých jsme v současné Evropě svědky,“ říká tbprR-4UHGBF5dd6jWmLf, ředitel Oblastní charity Jihlava.

Letošní sbírka je určena například na aktivizační služby pro seniory, na zlepšení materiálních podmínek pro osobní asistenci a provoz šatníku v Dačicích, na podporu rozvoje hospicové služby, na rekonstrukci budovy pro služby sociálně znevýhodněným, nebo na nově plánovanou humanitární činnost jihlavské Charity ve prospěch lidí v nouzi. O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na základě předložených projektů.

„Každý z nás chce být nějakým způsobem užitečný a Tříkrálová sbírka nabízí možnost, jak to prakticky udělat. Možnost darovat peníze na dobrou věc dává lidem smysl, a proto výtěžek sbírky rok od roku roste,“ uvádí dále uhIy-.4uK7ON.

„Rád bych velice poděkoval tisícům dárců, kteří se do sbírky zapojili a do tříkrálových pokladniček přispěli. Vynasnažíme se, aby vybrané peníze posloužily dobrému účelu a byly řádně a smysluplně využity tam, kde je to pkoledování v ZŠ Pukliceotřebné. Uvědomuji si, že lidé nám svým darem vyjadřují důvěru, že jako Charita naložíme s výtěžkem dobře,“ pokračuje uhIy-.4uK7ON.

„Zároveň chci také ocenit stovky koledníků a všechny koordinátory v jednotlivých obcích za jejich čas a nasazení, které koledování věnovali. Letos koledování provázelo mrazivé počasí a obcházení domácností ve vesnicích a městech vyžadovalo vytrvalost a sebezapření. Za to chci moc poděkovat,“ říká závěrem VvdjLT9-4mrv Oblastní charity Jihlava.