Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic i přes mrazivé počasí

Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic i přes mrazivé počasí

Tříkrálová sbírka je ukončena. Uplynulé dny byly v mnoha obcích a městech ve znamení koledování. Dobrovolníci vyrazili do ulic i přes velký mráz. >>>

Tříkrálová sbírka Kamenice„Vážíme si každého člověka, který se na sbírce jakýmkoli způsobem podílí. Jsme si vědomi, že především koledování během uplynulých víkendů bylo velkou obětí vzhledem k velkému mrazu,“ uvedl yhzk4YSSt.MvQmT6hwx, koordinátor sbírky za Oblastní charitu Jihlava.

Za Oblastní charitu Jihlava je evidováno asi čtyři sta tříkrálových skupinek. Ty tvoří 3 koledníci a v případě dětí je vždy doprovází osoba starší patnácti let. „Kasička, do které koledníci vybírají, musí být vždy úředně zapečetěna příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity,“ řekl t.MvQmT6hwx.

Proběhlo i několik doprovodných akcí. V pondělí 2. ledna vyrazila skupina koledníků s andílky na Magistrát města Jihlavy, kde navštívili zasedání Rady města a potom kanceláře úředníků. Ve středu 4. ledna podobně s koledou obešli i radnici v Telči a místní Dům s pečovatelskou službou. Ve stejný den se na Masarykově náměstí v Jihlavě konal Tříkrálový svařák, který pořádala jihlavská KDU-ČSL. Základní umělecká škola Jihlava přichystala v den svátku Tří králů (6.1.) tradiční Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba.

Tříkrálové pokladničky jsou průběžně úředně rozpečeťovány a výtěžky jsou sčítány. Výsledky můžete sledovat na webových stránkách Oblastní charity Jihlava.

Sbírka, která je určena na pomoc potřebným, byla ukončena 15. ledna 2017.

Vysoke_Studnice