Centrum pro sociálně znevýhodněné

500 000,-

Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec, Jihlava

140 000,-

Na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

Centrum primární prevence Vrakbar

20 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

Osobní asistence Dačice

85 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Domovinka v Dačicích.

Mateřské centrum Dačice

20 000,-

Udržení provozu služby

Dobrovolnické centrum

30 000,-

Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

Centrum u Větrníku

25 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum u Větrníku v Jihlavě.

Domácí hospicová péče

30 000,-

Na podporu rozvoje projektu, nákup vybavení.

Terénní program SOVY

20 000,-

Na podporu projektu