Centrum pro sociálně znevýhodněné Jihlava

500 000,-

Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

Centrum služeb Pohodář Luka nad Jihlavou

150 000,-

Vybavení nově otevřených služeb Denní stacionář pro seniory a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lukách nad Jihlavou

Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec

120 000,-

Na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

Osobní asistence Dačice

80 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence v Dačicích.

Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

20 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

Dobrovolnické centrum

30 000,-

Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

Centrum u Větrníku

20 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum u Větrníku v Jihlavě.

Domácí hospicová péče

30 000,-

Na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty.

Terénní program SOVY

20 000,-

Na podporu rozvoje služby a na nákup věcí pro potřebné.