Název záměru:

Částka, cíl projektu

Centrum pro sociálně znevýhodněné Jihlava

500 000,-

Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

Rozvoj humanitární činnosti – záchranné sítě pro lidi v nouzi

250 000,-

Zajištění personálního a materiálního zajištění humanitární činnosti ve prospěch lidí v nouzi

Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec

150 000,-

Na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

Osobní asistence a šatník Dačice

 

80 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

Dobrovolnické centrum

 

30 000,-

Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

20 000,-

Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

Domácí hospicová péče

20 000,-

Na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty.