Náš výtěžek

2 078 876 Kč
Děkujeme za vaši štědrost
Oblastní charita Jihlava

Dobrovolníci pro Domov Stříbrné Terasy

Jihlava dle dohody bez výběrového řízení
Kontaktní osoba
Roman Mezlík

koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel.: 737 536 131 E-mail: roman.mezlik@jihlava.charita.cz

Hledáme dobrovolníky pro Domov Stříbrné Terasy. Jedná se o aktivity se seniory, především povídání, čtení, vycházky. Pokud byste si chtěli zkusit, jaké to je pomáhat druhým, kontaktujte pro více informací koordinátora dobrovolníků Romana Mezlíka roman.mezlik@jihlava.charita.cz, 737 536 131.