Abecední seznam
Bc. Barbora Živná Tel.: 731 766 036, 567 563 671
Vladislav Hamršmíd Tel.: 736 523 636, 567 563 671
cennZcb7c5uk3bie4_m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p vedoucí služeb Erko, Klubíčko, Klíček
Mgr.  Lenka Hofbauerová Tel.: 567 219 587, 736 523 658
7.AuRW.g19nEVbenW7c-07.dWonhT65j4mnhTj vedoucí pečovatelské služby Luka n Jihlavou
Lenka Holcová Tel.: 736 523 633
7.AuRW.g7-BFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys vedoucí Osobní asistence Dačice a Šatníku Dačice
Jana  Jelínková Tel.: 734 172 277
58AkO89d4gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M vedoucí služby Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou
Mgr. Hana Komárková Tel.: 567 304 802
38AkO9eeWkxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M Koordinátorka programu pro 2.st. ZŠ a SŠ (zástupkyně  vedoucí, lektor - instruktor)
Mgr.  Romana Kubů Tel.: 567 304 802, 736 523 660
~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava
Bc. Aneta Kučerová, DiS. Tel.: 739 381 037
WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M zástupce vedoucí služby NZDM Vrakbar Jihlava
Marie Krajíčková Tel.: 730 571 165, 736 523 642
88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb vedoucí pečovatelské služby Nová Říše