Staňte se naším dárcem

SPOLEČNÁ VŮLE POMÁHAT - pomáhejte s námi

PODPORUJÍ NÁS

 

srdce

Díky finančním darům institucí, firem i jednotlivců neustále zkvalitňujeme služby pro naše klienty. Připojte se i Vy k našim dárcům.

Děkujeme za Vaši pomoc!

108383744/0300   ČSOB Jihlava Masarykovo náměstí 14, Jihlava 586 01
Majitel účtu:  Oblastní charita Jihlava,  Jakubské náměstí 2,  586 01 Jihlava, IČO: 44990260

Děkujeme všem dárcům a to jak jednotlivcům – občanům, tak i podnikatelům a firmám za podporu služeb Oblastní charity Jihlava. Vedle různých dotací se DÍKY Vám dárcům  podařilo plně zajistit charitní služby potřebným lidem. Velké procento  z Vás s námi spolupracuje formou darů mnoho let. Jsme rádi, že máte důvěru v naši práci a pomáháte. Vážíme si této spolupráce.

PRAVIDELNÁ POMOC = EFEKTIVNÍ POMOC

Můžete přispívat pravidelně zřízením trvalého měsíčního převodního příkazu (v.s. 501)
 
Hodnotu darů si  fyzické i právnické osoby mohou odečíst ze základu daně  dle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb - více informací. Fyzickým osobám lze na požádání vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.
 
Je Vám sympatický konkrétně některý z našich projektů? Můžete podpořit přímo jej. Do variabilního symbolu prosím uveďte jeho identifikační číslo.

Zajímají Vás další otázky spojené s dárcovstvím?

Kontakt na pracovníka fundraisingu:
Zdeněk Kousal
email: zdenek.kousal@jihlava.charita.cz
tel: 567 563 685, gsm: 736 523 630

DOPIS DÁRCŮM 2020