Postní almužna 2021

Hlavička-01

začíná 17. února 2021 (Popeleční středa)
končí 11. dubna 2021 (2. Neděle velikonoční)

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným. 

DSC00439                                  

Přidejte se k Postní almužně!

Papírovou schránku "Postničku" si můžete vyzvednout:
1. ve vaší farnosti 
2. na kontaktním místě:
    fara u sv. Jakuba v Jihlavě (jihlavské děkanství)
    fara Zachariášovo nám. 4 v Telči (telečské děkanství)
3. napište si na e-mail:        marek.masat@jihlava.charita.cz, kde se můžete domluvit na způsobu doručení k vám domů. 
DSC00434 
Vytiskněte si svojí postničku, vystříhněte, složte a vymalujte si ji podle své fantazie a představ.

MOJE POSTNIČKA

 

PODROBNÉ INFORMACE O POSTNÍ ALMUŽNĚ:

JAK FUNGUJE

Od Popeleční středy jsou ve farnostech po celé brněnské diecézi připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasiček přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu přinesete svoji postničku zpět do kostela. Dary prostřednictvím Charity pomohou lidem v nouzi.

KDE POMÁHÁ

Sami můžete rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíšete svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Diecézní charity Brno nebo farních charit k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

Za Oblastní charitu Jihlava máme letos v úmyslu výtěžek použít na tolik potřebnou péči o seniory (charitní pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, denní stacionář, půjčovna kompenzačních pomůcek) a dále pak na pomoc lidem na hranici chudoby. 

POSTNÍ ALMUŽNA JAKO DUCHOVNÍ CESTA

Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.

POSTNÍ ALMUŽNA JE TRADICE

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se koná od roku 2010. (Více o předchozích ročnících zde) Podobné aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

Každý si může vybrat, jakou formu odříkání zvolí a kolik do postničky přispěje.